Udruga Zdenac

Općenito

Udruga Zdenac – Zdenac Milosrđa, neprofitna je organizacija civilnog društva, koja svoj rad temelji na kršćanskim vrednotama. Osnovana je 2003. godine u Splitu (Hrvatska) na inicijativu časne sestre i misionarke Ljilje Lončar, Misionarka Milosrđa, s ciljem da pomogne najpotrebnijima u Hrvatskoj i zemljama Trećeg svijeta.

Nadahnuće za osnivanje udruge javilo se tijekom misionarskog rada u Ekvadoru, misiji Palo Quemado, kako bi brojni kršćani diljem Hrvatske ostvarili svoje zvanje Misionara Milosrđa i time postali dio Pokreta Misionara Milosrđa, koji premošćuje granice kontinenata.

„A tko pije vodu koju ću mu ja dati,
ne, neće ožednjeti nikada:
voda koju ću mu ja dati
postat će u njemu izvorom vode
koja struji u život vječni“

Iv 4, 14

Vrelo u mome srcu vodilo me do izgradnje Zdenca

Među mojim ranim sjećanjima, ima jedno drago i veliko prisjećanje na dan kada me moja majka učila moliti: „Dušo Isusova posveti mene“... S ljubavlju i strahopoštovanjem izgovarala je riječi. Ja sam od nje naučila riječi i osjećaje.

Sjeme tog zaziva pretvorilo se u žarku želju za posvetom Bogu. Već od tih dana često sam se povlačila od drugih, kako bi molila: „Dušo Isusova posveti mene“... i nastavljala bi dječjim riječima govoriti Bogu. Postavljala mu pitanja i učila srcem zapažati njegov govor. Osjećaj da je Bog sa mnom na svakom mjestu i u svakoj situaciji, pratio me i sve više u meni rastao.

Bila je nazočna i svijest moje grešnosti. Savjest mi je prigovarala, ukazujući mi na moja loša ponašanja. Pratio me dvojaki osjećaj: uzvišenost poziva na posvetu Bogu i moje slabosti koje su me snažno vezale za zemaljsko.

Zanosila sam se Bogom koji me odabrao za sebe, da činim njegova djela u sadašnjem vremenu i ovakvom svijetu. Istovremeno uronjena u „virove“ svoje naravi, koji su me gutali, čudila sam se i divila Njegovoj strpljivosti da ustrajava sa mnom. Neizmjerno sam mu zahvalna za beskrajno milosrđe prema meni.

Ta dva osjećaja: odabranosti i grešnosti prožela su sve dane mojeg redovničkog i misijskog življenja, života u cijelosti.

Vapaj moga srca i usana bio je i jest: „Bože spasi me od mene ! Hvala ti što si ustrajao sa mnom!“

Uvijek me pratila duboka nutarnja slutnja da me Bog priprema za neko svoje djelo, do kojega mu je jako stalo. Da ću biti rđavo sredstvo u njegovim rukama kako bi se očitovala njegova moć i svetost. Nizali su se unutarnji i vanjski znakovi koji su ukazivali na moje ništavilo i Božju bezuvjetnu ljubav.

Česte nutarnje i vanjske kušnje, duga razdoblja nevjere u postojanje Boga, dovodile su me do ruba očaja. Tada bi se vraćala iskustvu Božje blizine u djetinjstvu i mladosti.

Snovi, situacije, molitvena proroštva svećenika i drugih Božjih osoba, moja duševna gibanja, stalni glas u srcu koji bi s vremena na vrijeme postajao glasniji od svih vanjskih glasova... na tisuće načina Bog me je znakovito vodio i sve kao mozaik slagao, da izvede svoj plan.

Dok sam bila u misijama u Ekvadoru, sve više i više ulijevao je žar u moje srce za širenjem poznavanja Biblije među ljudima u novim mjestima. Naša zajednica u Ekvadoru osnovala je misijsku laičku obitelj Službenica Milosrđa u svrhu širenja Evanđelja riječju i djelima.

Povjerovala sam da me Bog poziva u Hrvatsku da osnujem Isusov Zdenac misijskog poslanja među laicima. Zdenac, čija će duhovnost i velikodušno djelovanje mijenjati živote djece, siromaha u domovini i svijetu. Postat će međunarodni Pokret Misionara Milosrđa, satkan od svih naroda, boja, vjera i rasa.

Poziv je osoban. Doći i dovesti druge Isusu koji je Vrelo u nutrini svake osobe. Doživjeti osobnu prihvaćenost i važnost u Isusovu božanskom srcu. Snagu i uzvišenost njegova božanskog poziva na novi život u Bogu skriven. Ljepotu življenja u Istini i Ljubavi. Posvetiti svoje dane i svoje srce Isusovu poslanju dovođenja onih „dalekih“ Isusu na Zdenac.

Djela milosrđa duhovna i tjelesna na tragu karizme svete Marije Krucifikse, valovi su koji struje ovom zemljom noseći život u punini po mjeri čovjeka.

Isusov Zdenac je zdenac milosrđa satkan od kapi dobrih djela učinjenih s ljubavlju. Svaki sudionik svojim dobrim djelima, duhovnim i materijalnim, mijenja ljudske živote i sam postaje promijenjen.

Svaki Isusov zdenac satkan je od tri kruga osoba. Središnji krug su osobe pozvane od Boga da svoj život posvete samo Njemu u zvanju Misionara Milosrđa. Zvanje uključuje spremnost življenja u svim zemljama svijeta i svim prilikama, radeći u odgoju djece u solidarnosti i za solidarnost i za dobro siromaha. Djeca i siromasi su nositelji pozitivnih promjena a Misionari Milosrđa su poticatelji i potpora njima u procesu mijenjanja.

Misionari Milosrđa imaju obećanja bezuvjetne ljubavi da će Bogu služiti u svim zemljama i okolnostima. Ne žene se i ne udaju. Žene u misijama žive u ženskim zajednicama a muškarci u muškim zajednicama. Zajednice međusobno surađuju na pastoralnom planu.

U domovini mogu živjeti privatno a mogu i u zajednici. Prema dogovoru.

Osobno se stavljam u službu izgradnje osoba i zajednica Misionara Milosrđa Bogu na slavu i na čast Blažene Djevice Marije. Na kraju dijelim sa svima molitvu Srcu Isusovu, koju molim od svoje jedanaeste godine.

PRESVETO SRCE ISUSOVO
IZVORE SVAKOG DOBRA,
JA TI SE KLANJAM, VJERUJEM U TE, UFAM SE U TE.
JA TE LJUBIM I KAJEM SE ZA SVE SVOJE GRIJEHE.
TEBI POKLANJAM OVO MOJE SIROMAŠNO SRCE,
UČINI GA STRPLJIVIM, PONIZNIM I ČISTIM,
DA U SVEMU ODGOVARA TVOJIM ŽELJAMA.
DAJ O DOBRI ISUSE DA JA ŽIVIM U TEBI I TI U MENI.
ŠTITI ME U OPASNOSTIMMA, TJEŠI ME U NEVOLJAMA I ŽALOSTIMA,
UDJELI MI ZDRAVLJE TIJELA,
BLAGOSLOVI SAV MOJ RAD
I DAJ MI MILOST SVETE SMRTI.
AMEN!

Bog je s nama!
S. Ljilja Lončar, Misionarka Milosrđa

Zašto Zdenac?

Zdenac Milosrđa ima svoj korijen u biblijskom tekstu susreta Isusa i Samarijanke na Jakovljevu Zdencu (usp. Iv, 4). Susret s Isusom bitno je preusmjerio životni put Samarijanke. Kroz razgovor na Zdencu osobno se suočila s istinom, zainteresirala se za vječne vrijednosti, život u punini, za živu vodu koja struji u život vječni. Osjeća se prihvaćenom i vrijednom, prihvaća Isusov način razmišljanja i postupanja. Otvara joj se novi horizont života. Ostavlja svoj krčag koji simbolizira njen stari način života, te odlazi pozvati druge da dođu na zdenac gdje će susresti Isusa. To iskustvo bezuvjetne ljubavi, čini je misionarkom Božjeg milosrđa. Po njezinom pozivu čitav se grad uputio ususret Isusu. Ovo je tekst nadahnuća za sve članove Zdenca Milosrđa. Pokrenuti tim iskustvom i svojim vlastitim, dovodimo druge Isusu, da on promijeni njihov život.

Vizija

Život u punini po mjeri čovjeka.

Misija

Po uzoru na Isusa iz Nazareta, Misionara Milosrđa, promicati ljudske vrijednosti i biti solidaran s najpotrebnijima u društvu.

Razlog organiziranja i djelovanja Zdenca

Suvremeni svijet živi po pravilima konkurencije. Tehnološko unaprjeđenje stvorilo je svjetske monopole kapitala, koji određuju kulturu življenja. Oni postavljaju norme suvremenosti. Napredan je onaj tko može pratiti njihove standarde. Mediji su im dostupni i na raspolaganju, strategija im je hedonizam. Sustav vrijednosti je izvrnut. Posljedica toga je konfuzija na osobnom, obiteljskom i društvenom planu. Gubitak tradicionalnih i kršćanskih vrijednosti. Obitelj je izgubila odgojnu moć. Fragmentacija obitelji je višestruka. Osoba se ne gleda kao cjelina. Pretvorila se u potrošača pod krinkom da je sve za njeno dobro, a zapravo vrednovana je u mjeri u kojoj ima kupovnu i materijalnu moć. Masovne su migracije iz siromašnih zemalja u bogate.

U potrazi za preživljavanjem čovjek je izložen gubljenju vlastitog identiteta. Osiromašeni narodi i države nastoje ispuniti uvijete za zbližiti se s velikima i postaju moderno roblje s „punim loncima mesa, a praznom dušom“. Unatoč velikoj želji za davanjem sebe u korist najsiromašnijih u ime Boga i Crkve, laici često odustaju od željenog puta zbog manjka organizacija koje bi im pružile adekvatni okvir za realiziranje Božjeg poziva na suradnju na planu spasenja duša. S druge strane, nedovoljna angažiranost kršćana laika u evangelizaciji stvara pogodno tlo za različite sekte koje uče o važnosti smirenog života u nemirna vremena. Mnoge od njih plod su duhovne strategije neoliberalne politike, koja može biti pogubna za spasenje duša, jer zatvara ljude u svoj privatni mikro-svijet bez razvoja svijesti o društvenoj i moralnog odgovornosti pojedinca.

Ciljevi Zdenca

 • Duhovna izgradnja članova i promicanje kršćanskih vrijednosti u društvu s jakim i jasnim identitetom, prožetim kršćanskim poslanjem po smjernicama nove evangelizacije. Laike koji će pristupati svakoj osobi i zajednici po primjeru Isusa iz Nazareta
 • Osposobiti laike da mogu pratiti suvremena svjetska događanja i utjecati na javno mnijenje iz pozicije obespravljenih
 • Promicanje solidarnosti i kršćanske odgovornosti u društvu prema najslabijima i zapostavljenima (usp. Mt 25,40)
 • Karitativna djela milosrđa u korist najugroženijih u zajednici i svijetu
 • Organizira radionice i potiče svakog pojedinog člana da upozna Sveto pismo, Katekizam Katoličke crkve i katolička moralna načela, da po njima živi, te da se u svome društvenom i poslovnom životu zalaže za ostvarenje tih načela
 • Podupirati, educirati i organizirati volontere za rad s ugroženim kategorijama stanovništva: briga za starije i nemoćne osobe, osobe s posebnim potrebama, kao i samohrane roditelje i djecu bez roditelja (druženje, psihološka i praktična pomoć, kao i financijska potpora)
 • Organizirati i održavati javne tribine, savjetovanja, seminare, radionice, tečajeve, susrete i sl. s ciljem povećanja svijesti o potrebi aktivnog djelovanja laika i kršćanske solidarnosti
 • Organizirati kreativne radionice za izradu uporabnih i umjetničkih predmeta s kršćanskom tematikom, s ciljem izgradnje duhovnog zajedništva unutar grupe i obitelji

Zdenac Milosrđa

Zvanje Misionara Milosrđa

Svaki čovjek, a posebice vjernik, pozvan je na dijalog, komunikaciju s Bogom. Puninu sreće moguće je ostvariti jedino u ostvarenju Božjeg plana, odnosno poslanja za naš život. Svi smo pozvani da budemo Njegova djeca, ali i Njegovo srce i Njegova ruka na spasenje mnogih. Odgovoriti na poziv znači zagledati se duboko u vlastitu nutrinu i Bogu reći trajno DA.

Biti Misionar Milosrđa znači služiti Bogu čineći djela milosrđa za najpotrebnije, bilo da se nalaze u našoj neposrednoj blizini, ili kilometrima daleko u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Misionar Milosrđa je Božje srce na djelu – i stoga to zvanje nadilazi sve ljudske, rasne, vjerske ili geografske granice i ostavlja trajni i neizbrisivi znak Božje ljubavi, ovdje i sada.

Vođeni Duhom Svetim i nadahnuti primjerom Gospodina našega Isusa Krista, trajno smo pozvani mijenjati živote, brisati glad, bol i suze i prenositi utjehu, nadu i svjetlo.

Misionar Milosrđa postaje se već u vlastitoj kući i u vlastitom susjedstvu, pronalazeći i pomažući one, kojima je tama života i teških okolnosti uskratila samopouzdanje, vjeru i snagu za promjenu. Ići ususret ispaćenima, ožalošćenima, potrebnima i izgubljenima, predvidjeti i ostvariti njihove potrebe, zvanje je koje neumorno pokreće misionara milosrđa da djelima i riječju proslavlja bezuvjetnu Ljubav.

«Idite po svem svijetu krsteći u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama do svršetka svijeta.»

Mt 28

Biti Misionar Milosrđa u Zdencu znači ugraditi svoje srce, vrijeme, znanje i vještine na dobrobit drugih i ostvarujući temeljne vrijednosti Pokreta Misionara Milosrđa.

Profil Misionara Milosrđa

"Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ljubav nikada ne prestaje."

1 Kor 13

Misionar Milosrđa znači biti onaj preko kojeg Isus spašava: gladnima daje jesti, slijepima zbog neznanja da progledaju, a zaboravljenima vraća nadu u novi život!

Profil Misionara Milosrđa:

 • psihički i fizički zdrava osoba
 • dobar kršćanin
 • prilagodljiv
 • jednostavan
 • izdržljiv
 • iskren
 • komunikativan
 • otvoren za učenje

Zdenac je mjesto susreta sa samim sobom, Bogom i zajednicom. Iskustvo Božjeg milosrđa temeljno je nadahnuće svakog člana Pokreta Misionara Milosrđa. Zdenac je škola cjelovitog razvoja osobnosti s ciljem uobličenja Isusu, dom u kojem se uče i razvijaju zdravi međuljudski odnosi na temelju evanđeoskih vrijednosti. Milosrđe, solidarnost i bezuvjetna ljubav omogućuju nam da u svakom čovjeku, njegovoj osobnosti i dostojanstvu gledamo Bogočovjeka, Isusa Krista.

Biti Misionar Milosrđa može svaka osoba, koja u svojem srcu osjeti zvanje, želju za pomaganje najpotrebnijima. Za ostvarenje tog poziva nije nužno otići u misijske zemlje, jer se misijski i milosrdno može djelovati i u Hrvatskoj, u vlastitoj okolini. Oni koji su pozvani da napuste domovinu i dio života provedu u Africi ili Južnoj Americi, trebaju pomoć misionara koji ostaju u domovini i pružaju ruku dobrote preko granica kontinenata.

Nije važno gdje djelujemo, nego kako djelujemo. Dajemo li za Boga čisto i iskreno srce, najbolje i najljepše od sebe, spašavajući Njegovu ljubljenu djecu, a našu braću i sestre u potrebi.

Ovisno o vremenu, afinitetima i mogućnostima, svatko se u Zdencu može razviti na Božju sliku, gradeći vlastitu osobnost u skladu s pozivom i poslanjem kroz nekoliko faza:

 1. Inicijacija kršćanskog života
  Osnove kršćanskog življenja, pregled i uvod u Bibliju, duhovnost milosrdne ljubavi i euharistijsko slavlje s obnovom krsnog saveza Da bismo napredovali u kršćanskom životu, sudjelujemo u aktivnostima unutar udruge i crkvene zajednice: tjedno biblijsko razmatranje, euharistijsko klanjanje, duhovne obnove, dani konvivencije (rad, molitva, druženje), zajedničko slavljenje blagdana (Božić, Uskrs i Misijska nedjelja), kao i rođendana članova. Također stječemo volonterska iskustva u različitim organizacijama, kao i u akcijama pomoći osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama.

 2. Osobni razvoj
  Rasti pijući iz vlastitog zdenca (integracija prošlosti, sadašnjosti i usmjerenost ka budućnosti). Prepoznavanje vlastite tipologije osobnosti u svijetlu Isusa – čovjeka, osvještavanje vlastitog “Ja”, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja. Euharistijsko slavlje sa zahvalom za dar života.

 3. Temeljni teološki sadržaji
  Uvod u Stari i Novi Zavjet (Proroci, Isusova pedagogija, metode u molitvi), časoslov, bezuvjetna ljubav kao stil života.

 4. Opredjeljenje za konkretno poslanje u zajednici
  Proučavanje bezuvjetne ljubavi Božje na biblijskim primjerima i u djelima sv. Marije Krucifikse. Upoznavanje s crkvenim dokumentima s tematikom misija i nove evangelizacije. Kontemplacija i duhovne vježbe u svakodnevici. Izgradnja samostalnosti i samodiscipline u vlastitom duhovnom životu.

Gdje smo?!

Sjedište udruge Zdenac u Splitu nalazi se na adresi:

I.G.Kovačića 39

10370 Dugo Selo

Ured u Splitu:

Ante Petravića 1 (prizemlje)
Brda, 21000 Split

Dolazite li javnim gradskim prijevozom (Prometovim autobusom br. 4 ili 37), siđite na autobusnoj stanici na križanju Solinske i Hercegovačke ulice. Najlakše ćete nas pronaći, ako se iz Solinske uspnete uskim asfaltiranim putem koji vodi do našeg ureda, a nalazi se preko puta autosalona marke Fiat. Ukoliko ste raspoloženi za kratko pješačenje, do nas možete stići i autobusima 1, 10 ili 16, koji prolaze u blizini.

Kuća Zdenca u Dugom Selu, u kojoj se redovito održavaju naši seminari i duhovne obnove, nalazi se na adresi:

Ivana Gorana Kovačića 39
10370 Dugo Selo

Najlakše je doći prigradskim vlakom iz smjera Zagreba, nakon čega slijedi 15-minutna šetnja iz centra Dugog Sela do kuće.

Osim u navedenim prostorima, Zdenac svoje sastanke i radionice održava i na drugim lokacijama. Ukoliko ste zainteresirani da se priključite nekoj od naših grupa, molimo Vas da nas kontaktirate, kako biste dobili obavijest o mogućnostima uključenja, kao i o točnom vremenu i mjestu održavanja aktivnosti.

Regije i suradnici

Zdenac s radom započinje 2003. godine u Splitu, ali se ubrzo širi diljem Hrvatske, dok djela milosrđa zahvaćaju najsiromašnije dijelove svijeta.

U Pokret Misionara Milosrđa uključeni su posvećeni, članovi, volonteri, suradnici i animatora, koji svojim radom, zalaganjem, molitvom i financijskim sredstvima aktivno pomažu najpotrebnije.

Misionari Milosrđa djeluju u Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Dugom Selu, Vinkovcima; te u BiH: Banja Luka.

Ovisno o afinitetima volontera i potrebama korisnika, aktivnosti u regijama se međusobno razlikuju i nadopunjavaju, dok je čvrsta nit poveznica duhovnost i poslanje Misionara Milosrđa, te Riječ Božja kao izvor svakodnevnog nadahnuća.

Ekvador, Ruanda, Tanzanija, Burundi, Nigerija, Uganda, Mozambik, Kuba i Venezuela misijske su zemlje u koje je do sada putem Zdenca stigla velikodušna pomoć naših suradnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Stalna suradnja s hrvatskim misionarima diljem svijeta omogućava nam da projekte realiziramo transparentno, uz potpunu sigurnost da je novac stigao ondje gdje je i namijenjen – za konkretnu pomoć najpotrebnijima. Zdenac svoje samostalne misije ima u Tanzaniji, Kubi i Venezueli.

Statut

Na temelju članka 13 i 18. st. 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14), Skupština udruge Zdenac (u daljnjem tekstu Zdenac) održana dana 27. travnja 2020. godine u Splitu, donijela je

 

STATUT UDRUGE

Zdenac

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata Zdenca, područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Zdenca, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Zdenca, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu Likvidatora Zdenca, prestanku postojanja Zdenca, imovini, načinu stjecanja i  raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zdenca, teritorijalnom djelovanju, znaku Zdenca i njegovu izgledu te drugim pitanjima od značaja za Zdenac.

  

Članak 2.

 

Naziv udruge glasi: Zdenac

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i zemljama:  Tanzaniji, Nigeriji, Ugandi, Venezueli, Kubi, Ekvadoru i širiti će svoje djelovanje na svim kontinentima.

Sjedište Zdenca je u Dugom Selu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Zdenac u pravnom prometu zastupaju Predsjednik i Potpredsjednik.

 

                                                        Članak 3.

 

Zdenac je registriran pri Zagrebačkoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i zemljama iz članka 2. Statuta.

Zdenac je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 4.

 

Zdenac posjeduje pečat. Okruglog je oblika, promjera 30 mm, uz obod je napisan naziv Zdenac te adresa i sjedište. U pečatu je slika zdenca sa stiliziranim križem, što simbolizira izvor i snagu koju svaka osoba u sebi nosi. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik i Potpredsjednik Zdenca i drugi članovi koje Predsjednik ovlasti.

Znak udruge Zdenac je slika zdenca sa stiliziranim križem koji simbolizira izvor i snagu.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 5.

            Područja djelovanja Zdenca, sukladno ciljevima su: socijalna djelatnost, duhovnost, međunarodna suradnja, obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita zdravlja i demokratska politička kultura.

 

Ciljevi i svrha osnivanja Zdenca su:

 

1.  Poboljšanje kvalitete življenja duhovne, socijalne i materijalne: djece, mladih, obitelji, pojedinaca  i osoba starije životne dobi u domovini i svijetu i doprinos u prevenciji i unaprjeđenju zdravlja.

2.   Promicanje duhovne izgradnje, vjerske aktivnosti,  izgradnje međuvjerskog

dijaloga i vrijednosti solidarnosti u različitim religijama i društvu.

3. Promicanje domaćeg i međunarodnog volonterstva, osiguravajući logistiku. Educiranje i organiziranje volontera za rad.

4. Promicanje društvene solidarnosti i odgoja u solidarnosti djece i mladih kroz institucionalno i izvaninstitucionalno obrazovanje potičući kreativnost i stvaralaštvo u svrhu zdravog odgoja i humanijeg prosperiteta ljudske zajednice.

            5.   Promicanje i prikupljanje humanitarne pomoći u korist najugroženijih u

domovini i svijetu.

6.  Unapređenje i promicanje drugih socijalnih, odgojnih i vjerskih aktivnosti prema

 potrebama mjesta i vremena, gdje djeluje u svrhu povećanja svijesti i prakse solidarnog suživota na globalnom planu (promicanje, edukacija i kulturni identitet).

7. Unapređenje i promicanje odgojnih i vjerskih aktivnosti za djecu predškolske dobi.

 

Članak 6.

 

Djelatnosti Zdenca kojima se ostvaruju ciljevi su:  

 

-       obrazovanje i organiziranje volontera za rad s ugroženim kategorijama stanovništva,

-       pomoć i podrška socijalno isključenim osobama, osobama u riziku od siromaštva i siromašnim osobama u domovini i svijetu s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života, preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja,

-       organiziranje seminara i radionica za cjelovit razvoj osobnosti,

-       rad sa obitelji u cilju promicanja zdravih obiteljskih odnosa i zdravog društva, utemeljenih na ljudskom i kršćanskom vrijednosnom sustavu,

-       izrada prigodnih didaktičkih materijala, knjiga, video zapisa, čestitki, skripti i DVD-a za svoje članove, suradnike, korisnike, simpatizere,

-       razvoj i promicanje programa međunarodne suradnje,

-       razvoj civilnog društva i lokalne zajednice,

-       promocija i izgradnja međuvjerskog dijaloga i promicanje duhovnih aktivnosti,

-       organiziranje kulturnih, zabavnih i umjetničkih aktivnosti i događanja, javnih tribina, savjetovanja, seminara, radionica, tečajeva, susreta, izložbi, natječaja,  sajmova, TV-emisija i sl. aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom,

-       provođenje kreativnih i edukativnih programa koji doprinose ostvarivanju ciljeva Zdenca,

-       odgoj i obrazovanje djece i mladih u školama s ciljem podizanja svijesti o važnosti volonterstva, humanitarne djelatnosti i aktivnog društvenog sudjelovanja za opće dobro,

-       promicanje i organiziranje  kreativnog  i stvaralačkog odgoja i edukacije, te sportskih aktivnosti za djecu i organiziranje kreativnih radionica za izradu kulinarskih, uporabnih i umjetničkih predmeta u svrhu prikupljanja donacija i nagrađivanja,

-       promicanje suradnje među udrugama, državnim i vjerskim institucijama, ustanovama, i drugim društvenim subjektima u svrhu povećanja solidarnosti i općeg dobra,

-       suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u domovini i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Zdenca,

-       institucionalni i izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje za djecu predškolske dobi i roditelje.

Članak 6a.

1.     Gospodarske djelatnosti Udruge su:

-       osnivanje jaslica, vrtića i igraonica za djecu predškolske dobi,

-       osnivanje škola za roditelje i odgajatelje u solidarnosti,

-       izdavaštvo u skladu sa posebnim propisima,

-       organizacija seminara, radionica i drugih edukacijskih sadržaja,

-       foto i video produkcija.

2.     Gospodarske djelatnosti Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

3.     Udruga može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnivati gospodarske subjekte, sukladno propisima koji obuhvaćaju rad takvih ustanova/organizacija.

Članak 7.

 

              Rad Zdenca je javan. Javnost rada Zdenca ostvaruje se na načine utvrđene Statutom Zdenca a posebno:

              - pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili drugi prikladan način,

              - javnim priopćavanjem.

              Svi članovi Zdenca imaju pravo sudjelovati u radu Zdenca, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

              Sjednice tijela Zdenca su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

            Članom Zdenca može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravna osoba svoje članstvo u Zdencu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Zdenca mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Zdenac daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 9.

            Članstvo u Zdencu može biti redovno i počasno.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Zdenca podnosi pisani zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Zdenca te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Zdenca.

 Upravni odbor može imenovati počasne članove. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Zdenca.

Članak 10.

Članom Zdenca se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi opći akti koji vodi Upravni odbor Zdenca.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

-       o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Zdencu, kategoriji članstva (da li je redoviti ili počasni član), datumu prestanka članstva u Zdencu te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština Zdenca.

Članak 11.

Prava i obveze članova Zdenca su:

-       sudjelovanje u aktivnostima Zdenca,

-       sudjelovanje u upravljanju poslovima Zdenca,

-       čuvanje i podizanje ugleda Zdenca,

-       plaćanje članarine,

-       davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Zdenca,

-       nadzirati rad Zdenca,

-       birati i biti birani u tijela upravljanja (samo redovni),

-       čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 12.

Članstvo u Zdencu prestaje:

-       istupanjem,

-       isključivanjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

-       isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta,

-       smrću

Član Zdenca može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Zdenca ili prouzroči ozbiljnu štetu Zdencu i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

            Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju  može se, u roku od 15 dana podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Zdenca su:

-       Skupština

-       Upravni odbor

-       Likvidator

Članak 14.

Skupština Zdenca najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redovni članovi Zdenca.

Članak 15.

Skupština Zdenca nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

-       donosi Statut Zdenca njegove izmjene i dopune i druge opće akte,

-       bira i razrješava članove Upravnog odbora,

-       usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izviješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-       usvaja godišnje financijsko izviješće,

-       bira i razrješava Likvidatora Zdenca,

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-       donosi odluke o statusnim promjenama,

-       odlučuje o organizacijskim promjenama i prestanku Zdenca,

-       odlučuje o visini godišnje članarine,

-       odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora,

-       donosi sve odluke u vezi s radom Zdenca za koje nije nadležan Upravni odbor.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova Zdenca.

Upravni odbor utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima 7 dana prije dana zasjedanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

 

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Zdenca.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 29. ovog Statuta.

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Zdenca, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Zdenca.

 

Članak 17.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Zdenca i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine tri člana koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu birani više uzastopnih mandata. Upravni odbor bira Predsjednika i Potpredsjednika Zdenca iz redova svojih članova.

Članak 18.

Upravni odbor:

-       priprema nacrt Statuta i drugih akata,

-       bira Predsjednika i Potpredsjednika,

-       saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

-       izvršava odluke Skupštine,

-       prima nove članove Zdenca i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,

-       odlučuje o isključenju iz članstva,

-       odlučuje o promjeni adrese sjedišta Zdenca,

-       vodi popis članova  Zdenca,

-       odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,

-       obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 19.

            Predsjednik Zdenca organizira i rukovodi poslovanjem Zdenca.

            Predsjednik Zdenca zastupa i predstavlja Zdenac te odgovara za zakonitost  rada Zdenca.

            Mandat Predsjednika traje dvije godine, a može biti biran više uzastopnih mandata.

 

Članak 20.

 

Predsjednik Zdenca može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

-       na vlastiti zahtjev,

-       ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

-       ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Zdenca.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili natpolovičnom većinom članova Zdenca.

Članak 21.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Zdenca u svim poslovima zamjenjuje ga Potpredsjednik Zdenca,  kojega bira Upravni odbor iz redova svojih članova.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Zdenca na odgovarajući se način primjenjuju na Potpredsjednika Zdenca.

 

Članak 22.

 

            Likvidatora Zdenca bira i razrješava Skupština.

            Likvidator je član Zdenca.

            Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Zdenca.

            Likvidator Zdenca zastupa Zdenac u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Zdenca iz registra udruga.

            U postupku likvidacije Likvidator je dužan:

                        -    utvrditi stanje na poslovnom računu,

                        -    utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

                        - utvrditi ostalu imovinu Zdenca te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,

                         -  u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Zdencu,

                         - u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

             Nakon raspodjele preostale imovine, Likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom upravnom tijelu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

             U slučaju da Likvidator utvrdi da imovina Zdenca nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

 

Članak 23.

 

             Za rad u pojedinim područjima djelovanja Zdenca Upravni odbor može osnivati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

             Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav i zadaća.

Članak 24.

            Zdenac se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.

            Zdenac se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Zdenac može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Podružnice mogu imati i pravnu osobnost.
 

 

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 25.

Imovinu Zdenca čine:

            -  novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi (donacije) i darovi,

             - novčana sredstva koja Zdenac stekne obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Zdenca iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz inozemnih izvora,

             -  pokretne stvari i nekretnine i

             - druga imovinska prava

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Zdenca određenih Statutom, a o raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Članak 26.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Zdenca članovi imaju pravo na naknadu. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 27.

 

Zdenac je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

                                                                   Članak 28.

 

            Spor ili sukob interesa u Zdencu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Zdenca o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Zdenca u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

            Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Zdenca. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

            Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležno tijelo, nezadovoljni član najprije se obraća Zdencu da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Zdenac podnosi nadležnom tijelu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Zdenac prestaje odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku Zdenca donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Članak 30.

 

U slučaju prestanka Zdenca njegova se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

Zdenac nema pravo imovinu Zdenca dijeliti svojim osnivačima, članovima Zdenca, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

                                                       Članak 31.

 

Za svoje obveze Zdenac odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Zdenca i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Zdenca.

Nad Zdencem se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Zdenac i osobe ovlaštene za zastupanje Zdenca za štetu učinjenu u Zdencu ili Zdenca prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

X. PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Zdenca kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Zdenca nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Zdenca daje Predsjednik Zdenca.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

 

 U Splitu, 27. travnja 2020.g.                         

                               

                                                                                                  Potpredsjednica Zdenca:

                                                                                                   Nives Muše

Projekt Misionar Milosrđa

BIBLIJSKA RAZMATRANJA

 • 30. nedjelja kroz godinu
  Neka Isus bude cilj svake naše molitve, svakog našeg traženja, jer samo nas On može osloboditi i nanovo roditi, kako bismo u potpunosti mogli biti Njegovi suradnici na ostvarivanju Kraljevstva Božjega.
  u Godina B

DUHOVNE PRIČE

 • Rajska vrata
  Rajska vrata

  U starom samostanu živjela dva pobožna redovnika. Molili su se Bogu, pjevali psalme, postili postove i pomagali bijedne. U samostanskoj knjižnici, pod starim svodovima, bilo je mnogo knjiga, ali dva redovnika...

  u Duhovne priče

SVJEDOČANSTVA IZ MISIJA

 • MISIJA VENEZUELA
  DRAGI DONATORI POMOĆI IZ HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, NJEMAČKE, AUSTRIJE, …

  Riječi bez broj puta ponovljene od svih uz sretni osmijeh bile su: Agua, agua (voda, voda). Gracias, hvala vama i ljudima koji su nam platili vodu i hranu.

  u Svjedočanstva iz misija

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}