Srijeda, 20.12.2023. 10:49

Pola di Rosa, zaštitnica Zdenca

Paola di Rosa – sv. Marija Krucifiksa di Rosa je za nas primjer prave ljubavi prema Bogu. Iskusila je tu pronađenu ljubav pridruživši mu se u molitvi dok je puno vremena posvećivala svom intimnom odnosu s njim. Bila je velikodušna u pomaganju drugima i posvećujući svoje vrijeme poučavanju i brizi za njih. Hrabra u suočavanju sa svakom situacijom na koju je nailazila, prihvaćala i ispunjavala volju Božju.

Neka nam ona svojim primjerom, svjedočanstvom, ljubavlju, predanošću i hrabrošću pomogne da budemo istinski Božji službenici i pokazuje nam da ga volimo vršeći i ispunjavajući njegovu volju.

Neprestano molimo i s ljubavlju gradimo Kraljevstvo Božje svojim služenjem, odgovarajući na izbor i poziv koji nam je Bog uputio.

Da znamo prepoznati Isusa Krista u svakom djetetu, starijima i u svakoj osobi kao što je to učinila Paola Di Rosa.

Neka sve što radimo, činimo s Ljubavlju i neka sve bude na slavu Bogu.

Ona nam govori da svaki trenutak imamo na umu glas Duha Svetoga koji nas zove imenom i govori nam: "Oživi Dar koji je u tebi."

Sveta Marijo Krucifikso, moli za nas!