Petak, 11.11.2022. 13:17

Sveta Misa za djecu Zdenca - Kisima cha huruma

''I izlazeći, vidio je veliko mnoštvo i sažalio se na njih .. "Mt 14,14

 

Draga braćo u Kristu, hvalite Gospodina!

Svake nedjelje održava se Sveta misa za djecu u večernjim satima u 16.30 sati. Djeca dolaze i mole u župnoj crkvi Ujewa, ali kao dio obitelji Crkve dodijeljene su nam i zadaće, pjevanje i čitanje na sv. Misi.

 

 

Slavlje sv. Mise svake nedjelje, predvodi nas župnik velečasni Romanus Mihali ili njegov pomoćnik vlč. Sebastian Mponzi. Očevi igraju veliku ulogu u rastu vjere i duhovnog života za djecu. Podučavaju djecu da mole, usmjeravaju ih kroz svoje homilije.

 

 

 

Blagodati ovih slavlja je duhovni rast, djeci Kisime (ZDENAC) i onima koji nisu u Zdencu. Djeca u ranim godinama uče čitati i naviještati Riječ Božju, uče kako dati prinos kao znak zahvalnosti, štovanje i klanjanje Bogu.

 

 

 

Jedna od najboljih stvari koja nas privlači, u slavlju sv. Mise jest da se djeca osjećaju opušteno, mole se i slave otajstva, obraćajući pozornost na Boga i molitvu srca, uživaju u zajedništvu.

 

 

 

Osim sudjelovanja u sv. Misi, djeca sudjeluju u pučkoj pobožnosti: poput molitve krunice i klanjanja sakramentu Euharistije.

 

 

 

Na kraju, koristim  priliku da zahvalim Bogu u ispunjavanju ovog zadatka koji mi sada nije posao nego apostolat i poslanje.

Zahvaljujem i cijelom odboru ZDENAC u Hrvatskoj, zahvaljujem  župniku Romanus Mihali koji mi pojednostavljuje  rad i čini ga ugodnim i na kraju moja  posebna zahvala kolegama volonterima Zdenac KISIMA ovdje u Ujewi, koji sa mnom vrlo dobro surađuju na našim aktivnostima.

Neka svemogući Bog blagoslovi vas i obilno izlije svoju milost svima vama!

Vaša, Matron Immaculate Kinyaga.

HVALA VAM!