Utorak, 06.02.2024. 12:17

6. nedjelja kroz godinu B

Prvo čitanje:

Lev 13, 1-2.45-46

Neka je gubavcu stan izvan tabora.

 

Čitanje Levitskog zakonika

Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:

»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.

Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 32, 1-2.5.11

Pripjev:

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

 

Drugo čitanje:

1Kor 10, 31 – 11, 1

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 1, 40-45

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Biti bolestan u Isusovo vrijeme bilo je jako teško. Osim patnje zbog bolesti, bolesnici su patili zbog društvene izoliranosti i izdvojenosti. Smatralo se da je bolest Božja kazna i da je bolesnik duhovno mrtav čovjek. I mi danas često bježimo od bolesnika. U svojoj oholosti ne želimo ih u svojoj blizini, jer o njima se treba brinuti netko drugi. Nitko ne smije narušavati naš mir i povremeno se samo zgražamo nad njihovom sudbinom.

Ali, Isus nas uči drugačije. On nadilazi čovjeka i Zakon, za njega je čovjek najvažniji. Isus je suputnik i supatnik, pun sućuti. Pomiče i mijenja granice društva. Ne revolucijama i nasiljem, ne ravnodušnošću nego obzirom i suosjećanjem. Svi bolesni tijelom i duhom mogu računati na Isusa.

Što nas čini bolesnima? Grijeh?! Grijeh može biti zarazan i razoran, ali vjera u Božje milosrđe, u njegovu ljubav daje nam mir.

Budimo umjereni u svemu što činimo. Za sve što imamo zahvaljujmo Bogu, molimo. Živimo dostojanstveno. Živimo Kristov život, dosljedno ga slijedimo. Ne ugađajmo samo sebi i svojim uvjerenjima nego i drugima.

Poput Isusa prilazimo ljudima, bez obzira što će tko reći. Donosimo im Radost, Život. Zasluge ostavimo po strani, oživljavajmo ljude nek se obraćaju i nek znaju prepoznati i prihvaćati svaku osobu.

Gospodine, pomozi nam da budemo vjerni evanđelju, da pronađemo put do svih onih koji su odbačeni, obespravljeni i svih onih koji traže duhovnu i materijalnu pomoć. Učini da promičemo istinsku pravednost i solidarnost sa svima koji su u potrebi. Osnaži nas kroz obraćenje, čišćenje i daj nam snagu nutarnjeg mira.

Vjerujemo! „Ako hoćeš Isuse, ti možeš..“

s. Ljilja Lončar