Utorak, 19.09.2023. 09:01

25. nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Iz 55, 6-9

Misli vaše nisu moje misli. 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 145, 2-3.8-9.17-18

Pripjev:

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

 

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

 

Drugo čitanje:

Fil 1, 20c-24.27a

Meni je živjeti Krist.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.

Riječ Gospodnja!

 

Evanđelje:

Mt 20, 1-16a

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Kad razmišljamo što bi to bilo Kraljevstvo nebesko automatski pomišljamo na prekogrobni život, na plavo vedro nebo, i nas sakrivene u taj drugi svijet, daleko od blatnjave zemlje. Ipak nam se ne žuri ići u nepoznate visine. Sve poduzimamo da što dulje budemo ovdje na zemlji jer bolje je loše poznato nego dobro nepoznato.

Isus govoreći o Kraljevstvu nebeskom u slikama, uzima primjere ljudskog truda u vremenu i običnim okolnostima svagdanjeg života. Ovdje je primjer velikog vinogradara koji zapošljava sve radnike koje je našao na trgu kroz cijeli dan.

Prispodobe uključuju velika i svakovrsna iznenađenja. Sam domaćin izlazi u rano jutro, zatim o trećoj, šestoj devetoj i jedanaestoj uri na trag da osobno pošalje radnike u svoj vinograd.

Sa prvima se pogađa po denar. Drugima kaže što bude pravo da će im dati. Svima daje isti posao u istom vinogradu, da rade do kraja dana.

Svi radnici koji su izišli na trg u sebi su nosili spremnost da prihvate ponudu koja im dođe.

Svi  spremno prihvaćaju i  odlaze  u vinograd. Nisu pitali koliko će biti plaćeni i koji su uvjeti rada. Znali su kakav ih posao čeka. Bili su sretni da su pozvani i poslani uložiti sebe i zaraditi kako bi donijeli obitelji kruh svagdašnji.

Na kraju dana domaćin  kaže  upravitelju da pozove radnike i da svima podjeli istu plaću, po denar.

Zadnji su dobili prvi. Iznenađeni su jer je domaćin vinograda premašio njihova očekivanja. Ne bune se jer su svjesni da nisu zaradili plaću. Doživljavaju puninu dobrote i milosrđa gospodara vinograda.

Biti u službi dobrog i bogatog VINOGRADARA znači najveću sreću, radost, čast, sigurnost i sve što  može ljudsko srce poželjeti. Ovi koji su čekali „prazni“ na trgu znaju što znači prazan dan – život i biti beznađe; bez nade.

Prvi stvaraju sebi lažna očekivanja. Da će dobiti više jer su proveli više vremena i uložili više truda. Razočarali su se jer su dobili „samo“ po denar. Gospodar ih osvještava da imaju zlo oko, pohlepno i zavidno srce koje dobiva podražaj preko gledanja i uspoređivanja na izvanjskom trudu vremenskoj duljini rada.

Od početka unajmljeni radnici nemaju iskustvo bez smisla i praznine. Bili su usmjereni na svoje napore i težinu dana. Zato misle da su zaslužili. Zasluge sa sobom nose nerealna očekivanja. Nakon neispunjenih očekivanja dolaze razočaranja.

Gospodar je Bog.

Radnici od ranog jutra su kršćani od rođenja.

Radnici od kasnijih sati su kršćani koji su u kasnijoj  fazi života postali Bogo-prijemnici.

Denar je sam Bog. Sebe daje i sobom puni duše  na kraju našeg radnog djela ovozemaljskog života.

Kraj dana je kraj ovozemaljskog života.

U današnjoj poslanici Filipljanima Pavao svjedoči kao onaj radnik kojega je domaćin poslao sredinom dana u svoj vinograd – Crkvu.  Pavlova radost i sreća radi njegova pripadanja Kristu izvire iz svake riječi poslanice. On želi otići dušom za boraviti s Kristom u nebu ali ipak u njemu prevagne „ono korisnije“ radi Krista , da ostane među vjernicima kako bi ih poučavao u ponašanju „dostojnu evanđelja Kristova.“

Pavao je nama poticaj i uzor s koliko ljubavi, zauzetosti, zanosa i predanosti, radosti i ponosa trebamo raditi u Isusovu Zdencu kako bi oni „bezbožni“, koji ne poznaju Boga, ostavili svoje zle putove i ušli u Božji vinograd po Evanđelju i djelovanjem  Duha Svetoga.

Mi pozivamo Isusu na Zdenac. Pozivamo duše koje su na „trgovima“ otvorene da ih netko pozove na veću svrhu i „zaposlenost“ duše dok prolazi ovom zemljom.

Vrijeme je da pođemo na trgove i pozovemo Isusovim glasom: dođi i ti u Isusov  vinograd.

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa