Utorak, 04.07.2023. 11:41

Četrnaesta nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Zah 9, 9-10

Tvoj kralj se evo tebi vraća ponizan.

 

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin: »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 145, 1-2.8-11.13c-14

Pripjev:

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

 

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

 

Drugo čitanje:

Rim 8, 9.11-13

Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 11, 25-30

Krotka sam i ponizna srca.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:

»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Neka te slave Gospodine sva djela tvoja, tvoji sveti neka te blagoslivljaju. Neka kazuju slavu tvoga Kraljevstva, o sili tvojoj neka govore.

Druga poslanica nedjeljnih čitanja je kratka. U svojoj kratkoći, od svega par redaka, protkana je govorom o Duhu i tijelu. Šest puta govori o Duhu i šest puta spominje tijelo. Asocira na dvoboj između Duha i tijela. Pavao jasnoćom i opredijeljenošću za Krista, tečno i snažno potiče kršćane da gledaju sebe u slavi novog života, usmrćujući tjelesna djela.

Sami početak kaže: vi niste u tijelu, niste podložni ljudskoj naravi sa svime što ona nosi. Vi ste u Duhu koji oživljava smrtna tijela vaša sada i u svakoj situaciji u kojoj se nalazite. Tjelesnost prestaje biti sebična i egocentrična. Duh je oživljava i po njoj postaje Srce Božje na djelu, po velikodušnosti koja ima tisuće oblika, prema potrebama i nadahnućima da izgradi Kraljevstvo Božje među ljudima.

Isus u evanđelju poziva uzeti jaram njegov na sebe i učiti se od njega blagosti i poniznosti. Njegova nauka i primjeri su njegov jaram. Sladak je i lak. Podložni smo naravi koja sve koristi da svoj probitak i svoju slavu dobije. Gledajući kao naravni, tjelesni ljudi, Isusov jaram je nemoguće nositi.

U kome Duh prebiva, Isusov jaram, evanđelje je slatka vijest, biser sakriven za kojega se jedino sve isplati prodati i siromasima razdijeliti. Zatim u slobodi srca, što je ne navezanost i poniznost ići u blagosti i skromnosti putem Volje Oca. U toj slobodi koja se stalno širi iznutra prema vani, Isus nam daje upoznati sebe i svojega Oca.

Daje nam se upoznati kao Kralj koji se vraća jašući na magaretu. Pravičan je milosrđem i pobjedonosan, blag. On razastire svoju vlast po svoj zemlji i preko mora. On dokida mačeve, strijele i sve što je ubojito.

U svijetlu naše duhovne izgradnje koja je djelo Duha Svetoga, sva tri čitanja su nam dobro došla da proširimo sliku svojeg duševnog prostranstva, prvo kao pojedinci a zatim kao zajednica „živog kamenja“ od kojega je Isus izgradio živi Zdenac Milosrđa s jedinom svrhom: da na njemu sjedne i privuče izgubljene duše kako bi ih oživio Duhom Svetim i pročisti ognjem riječi svoje. Da one budu njegovi svjedoci i da s nama pjevaju usklik: „Raduj se kćeri sionska, evo Kralj tvoj tebi dolazi…!“

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa