Petak, 30.06.2023. 10:09

Trinaesta nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

2Kr 4, 8-11.14-16a

Svet je onaj čovjek Božji, neka ostane kod nas.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: »Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo.«

Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: »Dakle, što da učinimo za nju?« A on reče: »Eto, nema sina, a muž joj je vremešan.« A on reče: »Pozovi je!« Pozva je, a ona stade kod ulaza. »Dogodine u ovo doba«, reče joj, »zagrlit ćeš sina u naručju.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 89, 2-3.16-19

Pripjev:

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

Jer ti si ures moći njegove,
po tvojoj milosti raste snaga naša.
Jer Gospodin je štit naš,
Svetac Izraelov kralj je naš.

 

Drugo čitanje:

Rim 6, 3-4.8-11

Krštenjem smo zajedno s njime ukopani, hodimo u novosti života.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 10, 37-42

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima. 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravednićku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U današnjem evanđelju Isus nam daje dvije preporuke: apostolima i svima koje šalje da navještaju njegovo ime i onima koji primaju one koje je On poslao. Svojim učenicima govori, dakle i nama, kakva treba biti naša ljubav, ljubav i vjernost ako želimo biti njega dostojni.

Vjernost i ljubav prema Gospodinu temelj su vjerodostojnosti navjestitelja i uvijek trebamo biti spremni i svoj život izgubiti poradi njega. Isus na prvom mjestu.

Propitajmo vlastitu ljubav prema Gospodinu, istražimo je li potpuna i cjelovita, je li bez kalkulacija, interesna, samoprijekorna i sebedarna.

Isus nam je ideal, ljubimo njegovom ljubavlju. Poziva nas na potpunu posvećenost Ocu. Nikada biti u raskoraku, da ljubimo na zemlji nešto ili nekoga više nego Gospodina. Budimo otvoreni planu spasenja.

Jesmo li svjesni da vršimo Njegovo poslanje u svijetu? Skreće nam pozornost da budemo proroci i pravednici u svijetu, a ne uglednici, jer tko njega navješta i vrši njegovo poslanje, pozvan je živjeti Božanskim životom.

Ako u prvi plan istaknemo ono duhovno, po čemu vršimo Kristovu službu, neće nam pasti na pamet, da jeftino rasprodajemo  duhovni ugled koji nam je Krist skupo priskrbio dajući svoj život.

Zato, živimo proročkim životom, bez kalkulacija i osobne računice. Pozvani smo poput Krista biti proroci, čije je djelovanje usmjereno prema potrebitima. Imamo veliku odgovornost. Po nama Isus, drugima, otvara mogućnost da prime božansku plaču.

Ne bojmo se potpuno pripadati Gospodinu, jer samo tako ćemo pronaći sebe, a drugima biti blagoslov i put do nagrade vječnoga života. 

N.M.