Petak, 30.06.2023. 09:38

Dvanaesta nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Jr 20,10-13

On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina

jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 69,8-10.14.17.33-35

Pripjev:

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

 

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine,
jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu obazri se na me!

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.

 

Drugo čitanje:

Rim 5,12-15

S darom nije kao s grijehom.

 

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.

Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 10,26-33

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu;

i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,

ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.

Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?

Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju

bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi

sve izbrojene. Ne bojte se dakle!

Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.

Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prorok Jeremija živi u vrijeme progona Židova u babilonsko ropstvo. Prorokuje o propasti naroda i Jeruzalema. Dva puta ga osuđuju na smrt. Prvi put spašava ga sluga na kraljevu dvoru, a drugi put službenik kraljeva dvora. Njegovo proroštvo povezano je s njegovim osobnim trpljenjem i iskustvom spasenja od samog Boga. U svojoj borbi protiv lažnih proroka i kraljeva koji su ga hapsili i progonili Jeremija trpi protivljenje i "podignutu petu" koja ga gazi. Ali njegovo pouzdanje je utemeljeno na Onome koji ga šalje da propovijeda obraćenje na spasenje.

Isus u evanđelju hrabri svoje učenike da u vrijeme progona misle i pouzdaju se u Boga koji može dušu i tijelo baciti u pakao. Pravi usporedbu s malenim  vrapcima, koji iako su beznačajni u usporedbi s drugim pticama ipak ne ugibaju bez Božjeg dopuštenja. Vi ste vredniji od mnogo vrabaca. Svaka dlaka na glavi vašoj je izbrojena i svaka je važna.

Sve što mi se dogodi ulazi u plan mojeg Oca koji je i vaš Otac.

Isus ne garantira život bez trpljenja i mučeništva. On ovozemaljski život podređuje vječnom životu. Daje mu vrijednost "tko prizna mene pred ljudima …" taj se spašava za vječni život.

Priznati Isusa u ovom zemaljskom progonstvu uključuje živjeti Njegovo evanđelje i svijetliti istinom, pravdom, milosrđem u okolnostima mraka, progonstva, komoda, zaborava…

Sedmi dar Duha Svetoga je STRAH BOŽJI. Strahopoštovanje kao najveći izraz klanjanja Neizmjernom, Nedostupnom i Sveprisutnom Bogu. Duh Sveti po ovom daru osposobljava nas za pouzdanje i nasljedovanje  Isusa koji je Put, Istina i Život.

Gospodine, hvala ti i slava što smo toliko važni za tebe da si poslao svoga Sina jedinca da nas nauci živjeti i da nas spasi svojom pre dragocijenjenom krvlju. Očuvaj nas od malodušnosti i zaborava da vrijedimo onoliko koliko naš ovozemaljski život znači u očima nevjernika.

Ispuni nas Duhom mudrosti i jakosti da svojim životom i riječima pokazujemo tvoju prisutnost i pozivamo na obraćenje i hod u vječni Život u Kristu Isusu.

s. Ljilja Lončar

Misionarka Milosrđa