Srijeda, 18.01.2023. 17:57

3. nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Iz 8, 23b–9,3

U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 27, 1.4.13-14

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?


Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.


Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

 

Drugo čitanje:

1Kor 1, 10-13.17

 

Svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 4, 12-23

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Današnjim evanđeljem ulazimo u Isusovu školu poučavanja. Isus u naše živote, u život čovjeka unosi svjetlost. Sama njegova pojava i njegove riječi su SVJETLOST.

Prorok Izaija govori o svjetlu, o čežnji za svjetlom.

U poganskoj Galileji Isus započinje svoje naučavanje – donosi svjetlost u ljudski mrak – donosi RADOST – donosi Radosnu vijest.

Starozavjetno Pismo se potvrđuje. Kristovo Svjetlo „obasjava“ prve kršćane. Kršćanin je čovjek koji želi što dublje i što bolje upoznati Isusa Krista i njegov nauk, njegovo djelo.

 Što čovjek bolje upoznaje Krista i evanđelja, bolje upoznaje i samoga sebe i sve oko sebe. No, Isusova riječ nije samo evanđelje nego cijelo Sveto pismo. Krist je ključ za razumijevanje svega Pisma, a iz Pisma možemo razumjeti Krista, a po Kristu i svakog čovjeka.

U današnjem evanđelju riječ je o POZIVU: „biti učenik Isusov,“ a to se događa svakome koji susretne Isusa. Isus Krist i mene hoće za svog učenika – za „ribara ljudi.“

Gospodine, danas i mi živimo u „Galileji poganskoj,“ molimo te da činiš iste čudesne stvari, kao i u vrijeme tvoga hoda Palestinom. Trebamo te, trebamo tvoju ljubav, tvoju pomoć i tvoju zaštitu.

Pozivaš nas: „Hajdete za mnom!“ Tvoji su učenici brzo ostavili sve i krenuli za tobom. Daj da se tako i s nama dogodi, da ne odgađamo svoj hod za tobom, svoje nasljedovanje tebe.

Psalmist pjeva: „Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?“ Poučava nas tko je za nas Bog, a tko Isus Krist. Krist je SVJETLOST i SPASENJE.

Zajednicu vjernika u Korintu osnovao je apostol Pavao. „Živjeti po korintski“ značilo je isto što i živjeti nemoralno. Veoma ozbiljna i teška bila je situacija unutar same kršćanske zajednice. Nastale su unutarnje podjele. Pavao usrdno preklinje, opominje i poziva sve, onda, a i danas nas, na sklad i jedinstvo: JER JEDAN JE KRIST!

Zdenčani, Krist traži jedinstvo! Budimo poput Pavla, preklinjimo, opominjimo, pozivajmo sve na sklad i jedinstvo, pozivajmo na čitanje, razumijevanje i življenje Riječi Božje, pozivajmo na molitvu jer u molitvi i tišini učimo raspoznavati volju Božju. Živjeti po volji Božjoj znači živjeti u skladu, miru i jedinstvu.

Donosimo ljudima SVJETLO, bili oni siromašni ili bogati, poniženi ili uzvišeni, crni, bijeli, žuti ili crveni. Donosimo im KRISTA, jer on je sama SVJETLOST, njegove riječi dolazak su svijetla. Obratimo se, pustimo Bogu da nas potpuno zahvati svojom milošću i dobrotom. Ljude, stvari i sebe samoga promatrajmo kroz Isusovu osobu.

Isusova poruka je dobra, radosna, vesela poruka, ona koja mijenja i osmišljava život. Izvor je sam Bog.

Bez puno razgovora, Isus nas POZIVA da pođemo za njim: „Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“

Kad će čovjek ostaviti sve i poći za nekim, samo na riječ? Bez razgovora, bez ponuda, bez plaće... Ostaviti navike, mjesto boravka, obitelj, prijatelje, sve što imamo...

Nije samo riječ o zvanju nego i biti kršćanin. Biti kršćanin znači imati osobni odnos s Bogom, učiniti sve kako bi moj duh komunicirao s Božjim duhom, a to ne mogu bez Boga, vjere, ljubavi i volje.

Znamo, Isuse da računaš s nama, molimo te ozdravi i pročisti naš duh, oslobodi nas svakog straha. Daruj nam SVJETLO svoga Duha da te spoznamo i vjerno slijedimo.

Ovdje smo, privučeni tvojim pozivom, tvojim Duhom, tvojom riječju, Isuse djeluj u nama, na nama i po nama.

 

N. M.