Utorak, 15.11.2022. 13:19

Krist Kralj C

Prvo čitanje:

2Sam 5, 1-3

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

 

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

 

Drugo čitanje:

Kol 1, 12-20

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo:

Zahvaljujemo Ocu

koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame

i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

u kome imamo otkupljenje,

otpuštenje grijeha.

On je slika Boga nevidljivoga,

prvorođenac svakog stvorenja.

Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,

vidljivo i nevidljivo,

bilo prijestolja, bilo gospodstva,

bilo vrhovništva, bilo vlasti –

sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega

i sve stoji u njemu.

On je glava tijela, Crkve;

on je početak, prvorođenac od mrtvih,

da u svemu bude prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu

i po njemu

– uspostavivši mir krvlju križa njegova –

izmiriti sa sobom sve,

bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 23, 35-43

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«

Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

Riječ Gospodnja.

 

Iz Homilija svetoga Ivana Zlatoustoga, biskupa

" Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje " (Lk 23,42). Nije se to usudio reći prije nego što je odložio breme grijeha. Vidiš li koliko može ispovijed? Priznao je i otvorio mu se raj. Od priznanja je primio toliko pouzdanje da on, razbojnik, traži kraljevstvo. Uviđaš li koliko dobra križ donosi i nama? Tražiš kraljevstvo, a što vidiš? Pred tvojim su očima čavli i križ, a upravo križ je znak kraljevanja. Zato zazivam samoga Kralja jer ga vidim razapeta. Kralj, naime, mora umrijeti za svoje podanike. Sam je rekao: " Pastir dobri život svoj polaže za ovce " (Iv 10,11). Stoga i dobar kralj mora položiti svoj život za podanike. Budući da je taj Kralj položio svoj život, njemu kličem: " Sjeti me se, Gospodine, u svojemu kraljevstvu! "

Vidiš li kako je križ znak kraljevanja? Hoćeš li za to i druge potvrde? Nije ga križ zadržao na zemlji, nego ga je podigao i ponio u nebo. Odakle se to vidi? Jer će s njim doći o svojemu drugom i slavnom dolasku da shvatiš kako križ zaslužuje poštovanje i zašto ga je nazvao svojom slavom.

No sada pogledajmo kako će on doći s križem jer je potrebno to jasno iznijeti. On je rekao: " Reknu li vam: 'Evo, u pustinji je', ne izlazite; 'Evo ga u ložnicama', ne povjerujte " (Mt 24,26). Tako je Krist govorio o svojemu drugom i slavnom dolasku zbog krivih proroka i zbog antikrista, da ne bi tko bio zaveden. Budući da će antikrist doći prije Krista, pokazat ću ti znak Pastirova dolaska, da ne bi tko, tražeći pastira, naišao na vuka. On ti je ostavio znak, kako ti ne bi mislio da će o drugome dolasku doći onako skrovito kao o prvome. Prvi se dolazak s pravom zbio onako potajno, jer je došao potražiti ono što je bilo izgubljeno, ali takav ne će biti i drugi dolazak. Nego kakav? " Kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega " (Mt 24,27). Svima će se smjesta ukazati i nitko ne će trebati pitati je li se ona ukazala, tako o Kristovu dolasku ne ćemo ispitivati je li došao ili ne.

Nismo zaboravili da smo postavili pitanje: hoće li doći s križem. Čuj što slijedi. Rekao je: " Tada ", ali kada? Kada dođe Sin Čovječji, " sunce će pomrčati, i mjesec neće više svijetliti " (Mt 24,29). Tako će silna biti ta svjetlost da će potamnjeti i najsvjetlije zvijezde. " Tada će zvijezde s neba padati. I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu " (Mt 24,29-30). Vidiš li kolika je snaga znaka križa? Kao što, kada kralj ulazi u neki grad, vojnici idu pred njim i noseći znakove naviještaju njegov dolazak, tako će - kada Gospodin siđe s neba - mnoštvo anđela i arkanđela ići pred njim noseći taj slavni znak i navijestiti nam njegov kraljevski dolazak.

Pripremio: Krunoslav Mihael Kičinbači

 

Tekst preuzet sa www.zupa-ivan23.hr