Petak, 27.09.2019. 08:11

26. Nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Am 6, 1a.4-7

Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani!

Čitanje Knjige proroka Amosa
Ovo govori Gospodin svemogući:
»Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 146, 6c-10

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje: 1Tim 6, 11-16

Čuvaj zapovijed do pojavka Gospodinova!

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna!Amen.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 16, 19-31

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’
Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’

Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje:

Socijalna nejednakost: na jednoj strani je bogat čovjek, koji živi "raskalašeno", na drugoj strani, pred vratima, siromašan čovjek, u blatu i bolesti. Ta nejednakost u očima Božjim je nepravedna. Svaki čovjek treba provoditi život u dostojanstvu. Isusova je prijetnja na bogataša, na bogataše ovoga svijeta: vi ste suodgovorni za socijalnu nejednakost u vašoj zemlji. Nje ne smije biti, u očima Božjim to je grijeh. Vrata pred kojima sjedi siromah Lazar podsjećaju nas na mnoge bezimene siromahe koji se upravo nalaze pred vratima naše domovine, pred vratima naše zajednice i kucaju pred vratima moga srca. Vrata su za mnoge neiskorištene šanse i prigode u životu. Vrata su pozivi i nadobudna mjesta susreta. Ona nas trebaju podsjetiti na Krista, na vrata koja nam je on otvorio: da budemo jedni za druge u životu i kod Boga.

Vrata su nama kršćanima sveta, jer vjerujemo u jednoga Boga koji nam je širom otvorio vrata. Puno puta nama je teško otvoriti vrata i prekoračiti prag. Vrata u priči jesu i ostaju jasna opomena i motivacija: "carpe portam", koristi vrata, koja je Bog otvorio za tebe i koja vode u zajedništvo s njim i s drugima.

Zdenčani, svi smo odgovorni i ova nejednakost tiče se svih nas. Budimo aktivni u milosrđu prema drugima. Otvorimo svoja vrata srca i budimo dostojni sljedbenici Krista.

Bogatstvo nije zlo. Ali, onomu koji ima bogatstvo, ono može postati opasno. O toj opasnosti Isus je često opominjao.

Da bi vidjeli Lazara pred svojim vratima, ne trebamo nikoga koji bi nas iz onostranosti došao opominjati. Moramo samo otvoriti oči, biti čovjek koji će težiti za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću i velikodušnošću.

N.M.

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}