Četvrtak, 29.08.2019. 13:25

21.nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Iz 66, 18-21

»Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin.

Pripjevni psalam: Ps 117, 1-2

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Drugo čitanje: Heb 12, 5-7.11-13

Braćo: Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

Evanđelje: Lk 13, 22-30

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Razmatranje: « Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!»

Gospodin nam i ove nedjelje po proroku Izaiji govori kako pozna svačija djela i namjere. On dolazi da sabere sve puke i jezike, On i danas poziva i šalje svoje učenike k narodima, k dalekim otocima, onima koji nisu čuli glasa o njemu da navješćuju slavu njegovu cijelom svijetu.Gospodin nam i ove nedjelje po proroku Izaiji govori kako pozna svačija djela i namjere. On dolazi da sabere sve puke i jezike, On i danas poziva i šalje svoje učenike k narodima, k dalekim otocima, onima koji nisu čuli glasa o njemu da navješćuju slavu njegovu cijelom svijetu.

I ove nedjelje čujemo jasan poziv: « Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!» Taj svijet, to je naš prvi susjed, kolega na poslu, siromah na ulici, pripiti mladić u ranim jutarnjim satima na ulici,gladno i golo dijete u Tanzaniji, napušten starac u Venezueli, samohrana majka brojne djece na Kubi, velik je ovaj svijet… Gospodin poziva da tom i takvome svijetu donesemo Radosnu vijest.

Ljubav njegova je neizmjerna, zbog toga nas i stegom odgaja, često puta i šiba da uvježbani donesemo mironosni plod pravednosti. Isus nam i danas govori: «Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.» Put spasenja je zahtjevan, propitkujući se kroz otvorenost za Božja nadahnuća, u molitvi i poniznosti zapitajmo se koja je Božja volja za nas, gdje i kome nas Bog šalje, koje je naše poslanje tako da vođeni njegovim Duhom hodimo i jednom zavrijedimo ući kroz ta uska vrata.

K.Š.