Nedjelja, 19.08.2018. 09:28

20. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Izr 9, 1-6

Jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala!

Čitanje Knjige mudrih izreka

Mudrost je sazidala sebi kuću
i otesala sedam stupova.
Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino
i postavila svoj stol.
Poslala je svoje djevojke
da objave svrh gradskih visina:
»Tko je još dijete, neka se svrati ovamo!«
A nerazumnome govori:
»Hodite, jedite od mojega kruha
i pijte vina koje sam pomiješala.
Ostavite djetinjarije, da biste živjeli,
i hodite putem razboritosti.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 34, 2-3.10-15

Pripjev:

Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina ne trpe oskudice.

Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.
O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li se dana naužiti sretnih?

Jezik svoj oda zla suspreži
i usne od riječi prijevarnih!
Zla se kloni, a čini dobro,
traži mir i za njim idi!

Drugo čitanje: Ef 5, 15-20

Shvatite što je volja Gospodnja!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Razmotrite pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom! Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 6, 51-58

Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:

»Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje

Evanđelje ponovo označava Krista kao Kruh života.

Krist želi u našim srcima probuditi želju za njim samim, kao hranom koja nas može nahraniti.

Poziva nas da blagujemo život. Kroz euharistiju, u svakoj pričesti daruje nam se. Dolazi nam kao onaj koji na najistinitiji način biva prisutan u čovjeku. Suživljava se s nama, ponire u nas, postaje dio nas, a mi dio njega.

Isus govori i o trećoj božanskoj Osobi: … „Duhu koji oživljuje“ (Iv 6,63).

Blagovanjem euharistije, ostvarujemo prisan odnos i najintimnije zajedništvo s Kristom, a sve u ozračju Duha Svetoga. Tako nastaju „novi ljudi“ i „novi životni odnosi“ – odnos ljudskih i božanskih osoba. To je srce naše vjere.

Bog koji je čovjekoljubiv, sve ljude zove na unutarnju gozbu s njime, na unutarnji odnos s Trojedinim Bogom.

Zdenčani, sv.Pavao nas poučava i opominje u čemu se sastoji novi život u Kristu. Trebamo biti čovjek razborit; živjeti u stalnom opredjeljenju za Božje – za Krista. Naši međusobni odnosi moraju biti označeni mirom, skladom i razumijevanjem i vođeni molitvom.

Uvijek imajmo Gospodina u svom srcu i u našem srcu nastaniti će se mudrost Gospodnja. Svojim jedinstvom pozvani smo svjedočiti mudrost, ljubav i mir.

„Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.“ Isusove su riječi. Ovaj kruh neophodan je i nezamjenjiv ako želimo živjeti. Krist želi u našim srcima pobuditi želju za njim, ogladnjeti nas, kako bismo se obratili njemu koji nas može nahraniti. Poziva nas da blagujemo život.

Bog postaje čovjekom ne samo da bi bio među nama, nego i da bi postao naša hrana.

Isus svoj život daje za druge. Prihvaćamo li taj dar?

U euharistiji Isus, ostaje s nama i u nama i vraća nam mir i sigurnost. Sudjelujući u euharistiji ispovijedamo ljubav Božju za nas. S puno ljubavi i pažnje ostaje s nama, ostaje za nas u svemu što jesmo i što živimo.

Blagovati Kristovo tijelo poziva sve nas da mu budemo što sličniji, sličnost Kristu nas mijenja u svemu. To je ono čega se ponekad plašimo, jer blagovanje traži od nas mijenjanje, promjene. Jesmo li spremni na promjene?

Kruh života ima snagu promjene.

Poziva nas da iz nerazumnosti prijeđemo k razboritosti, da otkrijemo mudrost života kao naš temeljni životni poziv. A sv. Pavao nas poziva da ne živimo kao ludi, nego kao mudri, napunjajući se Duhom Svetim.

Zdenčani, Duh Sveti omogućuje nam da razumijemo i slavimo euharistiju koja nas vodi k mudrosti života. Osluškujmo Isusa! Gospodine, naš okupljeni Zdenac za stolom Riječi i euharistije, preobrazi u tvojoj novosti te da primljenu radost darujemo ljudima oko sebe, kako bi imali život u punini ioni i mi.

N.M.


Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Knjiga mudrih izreka djelo su više pisaca, od kojih je glavni židovski kralj Salomon. Zbirka su mudrih misli i izreka. Sadrže savjete božanske mudrosti za svakodnevni život. U njima piše čega bi se vjernik trebao pridržavati, a čega kloniti.

Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, dobro rasuđivanje. Onaj tko se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtjevi praktičnog života. Salomon je molio Boga “ za mudro i pronicavo srce.“

Kako glasi moja molitva, i molim li Boga za mudrost?

Svaki čovjek želi biti mudar, ali ulivena mudrost je dar koji nam je najpotrebniji, dar koji primamo od Duha Svetoga. Ulivena mudrost rasvjetljuje naš razum da upoznamo pravu svrhu života i najbolji put što vodi do nje. Ne dopušta da se gubimo u sitnicama i pojedinostima.

Vjera je najveća mudrost, mudrost Božja u nama.

„Hodimo putem razboritosti.“ Poštujmo ljestvicu vrednota, oslonimo se na svijetlo zdravog razuma i svjetlo vjere, ne gledajmo na zemaljske i naravne interese, već težimo nadnaravnom, Bogu. Izbjegavajmo grijeh i zle prigode. Usredotočimo se na Sveto Pismo, duhovna štiva, poticajne misli, molitvu. U našoj svakodnevnici nam to donosi spokojstvo, mir i obogaćujemo naš odnos s Bogom. Upustimo se u prijateljstvo s Bogom, pozovimo ga da bude u našoj blizini, prepoznajmo ga u potrebnima i bolesnima.

Drugo čitanje je iz Poslanice Efežanima. Mnogi teolozi Poslanicu Efežanima nazivaju „kraljicom poslanica“. Apostol Pavao poziva na jedinstvo i zajedništvo, poziva da pjevamo Gospodinu, zahvaljujemo i slavimo Boga.

Pita nas: Kako živimo? Kao ludi ili kao mudri?

Često zarobljeni svojom komotnošću, materijalnošću, ugodom, trenutačnom korisnošću, čovjek sve više i više traži, a zaboravlja davati, uzvraćati za ono što je primio od drugih. Sve više je ugrožen u svom osjećajnom životu, koji se sve manje i manje može razvijati. Pokušava stvarima nadoknaditi prijateljstvo, mudrost, ljudsko iskustvo. Usmjereni smo na ono što donosimo, što posjedujemo, čime se bavimo. Dajemo od onoga što imamo, a ne od sebe.

Krist nam pokazuje kako dati od sebe. U Euharistiji nam daje sebe samoga. Dati sebe za druge, biti solidarni, podijeliti vrijeme, strpljivost, sebe s onima i za one kojima je to najpotrebnije. To možemo samo ako se punimo Duhom. Čitajmo, razmatrajmo i živimo Riječ Božju. Duh Sveti proniče i jedino uz njegovu pomoć možemo doći do punine istine o Bogu i čovjeku.

U Evanđelju čitamo o Isusu, Kruhu Života; Isusu, Mudrosti Božjoj. Svi mi tragamo za Kruhom Života koji će nas držati na životu. Za taj kruh ljudi su spremni žrtvovati sve. Mnogi traže Boga, Isusa, da im da materijalni kruh (dobro, zdravlje, uspjeh...). On jest umnožio kruhove, ali to nije njegovo poslanje. On želi uzdići čovjeka, želi mu dati novi život.

Čovjek je gladan duhovne hrane. Kad Isus govori da je on Kruh Života, tada očito ne govori o biološkom kruhu i biološkoj hrani. Krist želi u našim srcima pobuditi želju za Njim, izgladnjeti nas, kako bismo se obratili Njemu koji nas može nahraniti. Poziva nas da blagujemo život. Blagovanje Krista, blagovanje je života.

Čovjeku je potrebno da se duhovno hrani. Duhovni život je nešto što čovjeka karakterizira kao čovjeka, kao sliku Božju. Ne živi čovjek samo od zemaljskog kruha. Čovjek živi i od  znanja (mudrosti). Bez znanja čovjek ne bi bio čovjek. Tko se hrani mudrošću, izrast će u potpunijeg čovjeka. Isus nam sam otkriva Mudrost (On je Verbum, Logos, Mudrost). I ta mudrost je ponuđena nama da ju blagujemo i da se njome hranimo da bi bili potpuniji i sretniji ljudi.

Isus Krist nas hrani svojim tijelom, svojom osobom da bi izrasli u bića, osobe ljubavi, da bi bili Bogu slični. Mi smo pozvani da blagujemo Isusa u njegovoj riječi, u njegovoj osobi, u njegovom cijelom biću. On nam se daruje, ne misli na sebe, nego na sve nas koji smo potrebni njegove ljubavi. Isus zove na blagovanje sebe. To je poziv na sjedinjenje, ponuda blizine, iskaz jedinstvene pažnje i ljubavi.

To je prijateljstvo zajedničkog stola, da ostane duboko i potpuno u nama. To je Euharistija, u njoj Isus ostaje s nama i u nama i vraća nam mir i sigurnost. Euharistija, pričest, blagovanje je, blizina, Kristova prisutnost.

Krist nas poziva na zajedništvo s njim, a upravo to zajedništvo je temelj i snaga svih ljudskih zajedništva. Duh Sveti omogućuje nam da razumijemo i slavimo Euharistiju koja nas vodi k mudrosti života. Osluškujmo Isusa!

Hranimo se Isusom, živimo potpuno sretno, vječno!