Nedjelja, 03.01.2016. 00:00

2. nedjelja po Božiću

Prvo čitanje: Sir 24, 1-2.8-12

Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda.

Čitanje Knjige Sirahove

Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev:

Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
e učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Drugo čitanje: Ef 1, 3-6.15-18

Po Isusu nas predodredi za posinstvo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 1, 1-18

Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Riječ Gospodnja

Razmatranje: Nastani se među nama

U današnjim čitanjima predstavljen nam je Isus Krist, utjelovljena Riječ Božja, kao lice Boga nevidljivoga.

Bog koji je po svojoj naravi sama ljubav, progovara i iz Njegovih usta izlazi Mudrost Božja, koja stvara svijet i čovječanstvo. Bog preko svoje Mudrosti ulazi u naš život, u našu povijest i tako počinje povijest našega spasenja. Na Božić slavimo tu Božansku mudrost, mudrost stvaranja i otkupljenja svijeta.

Svi narodi i sve civilizacije svih vremena traže svoj način života i svoje spasenje.

Čovjek postavlja neprestano sebi pitanje gdje će naći mudrost koja će utažiti njegovu žeđ za spoznajom života i za spasenjem.

Sirah nam progovara da u svijetlu Božje riječi možemo tumačiti i smisao našeg života i povijesti. Ta mudrost nam je dostupna.

Isus Krist, utjelovljena Riječ, Mudrost Očeva daje smisao našem životu. U Njemu smo i mi postali Božji. On danas usmjeruje naš život i naš životni smisao.

Isus je jedina i prava mudrost Božja koja nam otkriva volju Očevu. Isus je mudrost koja se nastanila među nama, Mudrost koja nam otkriva Boga Oca.

Bog kojega Isus otkriva nama ljudima je Bog ljubavi. Sve nas uzdržava snagom svoje ljubavi i snagom Riječi. Najveća manifestacija ljubavi Božje prema čovjeku je utjelovljenje Sina Božjega.

Po Isusu dobivamo veću i bolju sličnost s Bogom.

Zdenčani, Bog je došao nama i u svemu sličan nam osim u grijehu. Postao je jedan od nas. Gledajući ljudskim očima utjelovljenje Sina Božjega je najveće poniženje za Boga. Ali Njegova slava očituje se u Njegovu poniženju i utjelovljenju u Njegovu silasku u najveće dubine naše bijede. Sve ovo je dokaz Božje ljubavi prema nama, jedino tako nam se mogao približiti.

On je naše svijetlo, Istina koja prosvjetljuje naše živote. Po svojoj naravi težimo Bogu, zato pustimo Isusa u svoj život i neka radi nemoguće, neka nas preobrazuje i druge preko nas. Što mi možemo? Ništa! Ali onima koji ga puste u svoj život „daje moć“. Pjevajmo mu, hvalimo i slavimo ga, ljubimo, vjerujmo mu, slušajmo ga i služimo mu, jedino tako ćemo do svetosti i ostati neporočni pred njim u ljubavi.

N.M.