Nedjelja, 27.12.2015. 00:00

Sveta Obitelj

Prvo čitanje: Sir 3, 2-6.12-14

Tko se boji Gospodina, časti roditelje.

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 128, 1-5

Pripjev:

Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.
Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje: Kol 3, 12-21

Obiteljski život u Gospodinu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.

Evanđelje: Lk 2, 41-52

Roditelji nađoše Isusa posred učitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uzidoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni daje među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.

Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mije biti u onome stoje Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče.

I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Riječ Gospodnja.

Razmatranje: Isus među učiteljima

Današnja čitanja ocrtavaju odnose među obitelji. Kako Sirah, tako i sv. Pavao naglašava kreposti koje pridonose zdravome ozračju u obitelji: milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, opraštanje, ljubav.

Ovo je ono čemu i mi Zdenčani trebamo težiti. I mi, Zdenac, smo jedna obitelj, želimo živjeti ove kreposti kako bi naša mala obitelj bila što sličnija Svetoj obitelji. Nikada u tome nećemo biti savršeni, ali prostora za rast u krepostima ima i uvijek će ga biti.

Poput Josipa, i mi vjerom prihvaćajmo Božji plan iako nam je mnogo toga sada nejasno i nepoznato. Prihvaćanjem Božjeg plana ovisi naše djelovanje i rezultati naše vjernosti.

Marija šuti, a Bog Josipu objavljuje plan. Ona je poslušna, vjeruje Josipu u razabiranju volje Božje za njih, ali svjesna da se ne može u potpunosti osloniti na ljudsko prosuđivanje.

Oni su nam primjer, uzor davanja života drugima ali i davanje života za druge.

Ono što je „sveto“ njihov je način prihvaćanja životnih situacija: iznenadne promjene, siromaštvo, strahovi, brige, progoni. Uz sve to nastavili su s vjerom i pouzdanjem u Boga.

Sveta obitelj nije nedostižni ideal. Ona je izazov koji treba nasljedovati.

N.M.


Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Božićno je vrijeme, i većina ljudi taj blagdan povezuje s obitelji. Današnji blagdan časti obitelj, i to, Svetu Obitelj, uzor svakoj kršćanskoj obitelji.

Započnimo s prvim čitanjem Siraha koji kao da tumači četvrtu Božju zapovijed - Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Pogotovo se osvrće na starost roditelja i važnost pomaganja u bolesti. Svi smo mi djeca, nebitno koliko imamo godina, i imamo odgovornost prema našim roditeljima koji su nas odgojili, othranili i omogućili nam da krenemo u život.

Psalam nam ističe važnost slušanja Jahve, jer ako Njega poštujemo i slijedimo, dat će nam sve blagoslove zemaljske, pa tako i jednu dobru obitelj. Dakle, ljubimo najprije Boga.

Pavlova poslanica nam daje upute kakvi bi trebali biti međusobni odnosi u našim obiteljima- vrline kao milosrđe, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, omogućuju nam bolji suživot s našim najbližima. A svi znamo da je život s njima najteži. Volimo ih, ali opet ih tako lako kritiziramo, omalovažavamo, ne poštujemo, ne prihvaćamo, ne slušamo, ne razumijemo… Pavao na prvo mjesto stavlja ljubav, zatim mir, zahvalnost… I ono što je najvažnije- „Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!... I sve što god činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa…“ Tako je važno imati vjere u obitelji, zajedno moliti, slaviti, zahvaljivati, ići na sv. Misu. Iz toga dolazi sva snaga koja nam omogućuje da budemo bolji, da se slažemo, prihvaćamo, dajemo, žrtvujemo. Savjete u ovoj poslanici Pavao daje i ženama i muževima i djeci. Svi su važni, svi su oni karike jednog lanca.

Evanđelje opisuje, možemo reći, jedini isječak iz Isusova djetinjstva. Sveta Obitelj putuje zajedno i na povratku gube Isusa, svoje jedino dijete. Kad ga nisu našli među rodbinom i prijateljima, vraćaju se u Hram, i nalaze ga u kući Božjoj.

Ovaj događaj možemo prenijeti na naše svakodnevne situacije u obiteljima kada se susrećemo sa strahovima, brigama, žalostima, gubitcima. Ali unatoč tome Bog je uvijek s nama i ne napušta nas u životnim poteškoćama.

Dragi Zdenčani, vi ste ti koji pomažete starima koji nemaju svoje djece ili su ostavljeni od njih. Vi ste oni koji svojim skromnim prilozima pomažete djecu bez jednog ili oba roditelja. Vi u dalekim zemljama također pomažete siromašne obitelji. Vi ste pozvani da u svojim obiteljima svjedočite, živite za Krista poštujući i prihvaćajući svoje najbliže. Vi ste izabranici Božji koji imaju milosrdno srce. Ostanite takvi i rastite u krepostima kao što su dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost… Svima pokažite i recite kako je važna obitelj, kako je sveta ta zajednica, kako svaki čovjek u njoj ima dostojanstvo i pravo na poštivanje.

I ne dopustimo da se iz naših obitelji Isus izgubi, da bude zaboravljen i da ga trebamo tražiti!

Lana