Zdenac video (78)

Ja sam Biljana. Imam 25 godina, živim u Crnoj Gori, profesorica sam tjelesnog ali sam i medicinska sestra. Radim iz gušta jer obožavam taj posao. Stvorena sam za njega. Inače vrlo sam bogata i što više dijelim sve što imam....

Kao odgovor na istinske ljudske potrebe u skladu sa svojom misijom promoviranja ljudskih vrijednosti i solidarnosti s drugima Zdenac je pokrenuo projekt 'Odgoj u silidarnosti za solidarnost' namijenjen odgoju djece predškolske i školske dobi...