Subota, 07.04.2018. 06:42

2. vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 4, 32-35

Jedno srce i jedna duša.

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

Drugo čitanje: 1Iv 5, 1-6

Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20, 19-31

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Druga vazmena nedjelja. Bijela nedjelja, Mali Uskrs, Mladi Uskrs.

Bijela nedjelja je iz prvih kršćanskih vremena kada su novokršteni odrasli u bijeloj krsnoj odjeći sudjelovali su na sv. Misi u uskrsnoj osmini. Od 7. do 11. stoljeća slavila se godišnjica krštenja onih koji su se na godinu prije krstili.

Naziv Mali Uskrs raširen je u Hercegovini. Mladi Uskrs zove se u Slavonskoj Posavini. Podsjeća na proljeće kada je sve pomlađeno, sve se rađa, raste, ima snagu preobrazbe od jedne hladne i tmurne zime u razigranost, veselje i smirujuću zelenu boju. Cvrkut ptica, rascvjetanost jaglaca i tratinčica mame u prirodu.

Kroz vazmeno vrijeme prvo čitanje uzima se iz Djela apostolskih. U godini B drugo misno nedjeljno čitanje uzima se iz poslanica sv. Ivana apostola.

Prvo Dj 4, 32-35 prikazuje nam ideal kršćanske zajednice. To je plod dolaska i primanja Duha Svetoga. Odnosi se na prvo razdoblje Kristove Crkve. Vidljiva je atmosfera bratske jednakosti, praksa poslušnosti Isusovim zapovijedima ljubavi, razvoj i organizacija jeruzalemske crkve.

Govori o MNOŠTVU koji PRIGRLIŠE VJERU. Grli se srcem i dušom. Jedinstvo IZ SRCA I DUŠE znak je životvorne i nepatvorene vjere u prisutnost Uskrslog Krista. Grlili su Isusa jedni u drugima. Mnogi su iz mnoštva poznavali Isusa. Neke je osobno ozdravio. Drugima oprostio grijehe, povratio nadu. U vrijeme kada su pisana Djela već su bile; druga i treća generacija koja je mogla s odmakom gledati i doživljavati Isusovu duhovnu prisutnost. Mnogi su se rodili u obiteljima Isusovih sljedbenika.

Nitko ništa nije svojatao, sve im je bilo zajedničko. Pokazuje novo vino u novim mješinama. Novi mentalni sklop, „proljeće“ iza surove i smrznute „zime“ u zakonima i propisima, formama, mjerenjima, uspoređivanjima, prozivanjima.

Srela sam jednu gospođu koja je u svojem autu vozila 50 obroka siromasima s ulica grada Porlamar, u Venezueli. To radi već tri godine. Iz jednog talijanskog restorana doniraju 3 puta u tjednu po 100 obroka za djecu i starce. Drugih 50 porcija razvoze druge dvije gospođe na druge strane, isto siromasima.

U svom prostranom jeepu ona odvozi tu hranu, skuplja odjeću, obuću i druge korisne stvari za siromašne. Na pitanje; od kuda dobiva volju, snagu i ustrajnost da sebe i svoje auto stavi u službu najpotrebnijima? Inače ima svoju djecu i supruga i sve kućne obveze.

Rekla je da svaki dan ide na sv. Misu. Kupila je veliko auto neobičnom intervencijom Božjom. U zahvalu rekla je Isusu: ovo auto je tvoje. Upotrijebi ga kako hoćeš i koliko hoćeš. Ja ti se stavljam u službu. Izuzetno je zračila radošću, snagom, svježinom, neumornošću iako je radila na 400 C . Okruženi smo sličnim osobama, znakovima i poticajima u Zdencu i izvan Zdenca. Svatko od nas pojedinačno i zajedno smo Znak prisutnosti Uskrslog Krista koji donosi radost proljeća i mijenja živote. Nedjelja je Božanskog milosrđa a mi smo Misionari Božjeg milosrđa.

S. Ljilja Lončar, Misionarka Milosrđa


Molitveno razmišljanje za duhovnu izgradnju Zdenčana

Razmišljat ćemo obrnutim redoslijedom čitanja: evanđelje, zatim drugu poslanicu, prvu poslanicu i moliti psalam.

Imamo situaciju dobro zaključanih vrata iza kojih, od straha, potiho šapuću Isusovi junaci.

Svi su galilejci, krv u venama ledi im se u tom „strogom“ građanskom svijetu. Ako je Isus proglašen bogohulnikom i razapet, On koji grijeha nije okusio, što bi tek moglo biti sa njima? A da stvar bude gora, netko tko ima vlast, Isusa je iz groba odnio. Strepnja, nemir, strah, iščekivanje, zarazili su misli i osjećaje ovih ljudi zatvorenih u jednu „malu neprozračenu sobu“.

Odjednom Isus staje u sredinu i kaže im „Mir vama“. On, Isus, sada je drukčiji, a kao dokaz da je On njihov, pokazuje „novu osobnu“ sa ranama na rukama, nogama i srcu.

Prenosi na njih svoje zemaljsko poslanje. Udahnjuje im Duha Svetoga koji će po njima, apostolima i Crkvi, opraštati grijehe. Pomirivat će osobe i narode s Bogom ljubavi i milosrđa.

Osim što je ustanovio sakrament svete ispovijedi, On je riječju i primjerom, pokazao da je glavni učinak zahvata Duha Svetoga praštanje, koje vraća u zajednicu. Isus se vratio učenicima unatoč njihovim bjegovima, izdajama, kukavičluku i sakrivanju. Ne traži od njih da se prvo promijene kao uvjet njegovu povratku. On ih Duhom i Mirom osposobljava za PROMJENU.

Nama je pouka: na koji način i u kojim situacijama dolaziti u grupu, zajednicu, osobno i pojedinačno pristupiti, snagom Duha „ulazeći kroz zatvorena vrata“ lošeg iskustva, uvreda i predrasuda. Isus prenosi na svoje učenike i učenice da snagom Duha rade i uče u cijelosti što je On učio i radio dok je bio s njima.

Mi u Zdencu dobili smo za zadatak ono što je opisano u Iv 4., mali isječak Ivanova evanđelja, koji sadrži sve dijelove poziva i poslanja. Isus nas je počastio veličinom, jasnoćom Božje volje, dao nam krila Duha Svetoga za let preko oceana Zemlje i oceana ljudske duše.

U svijetlu molitve Oče naš, otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, Isus primjerom uči do koje mjere ide praštanje, sedamdeset puta sedam oprostiti bratu svome. Mjere rana koje Uskrsli nosi.

Naša je sreća što Toma nije bio s njima i nije vjerovao. Po njegovoj nevjeri Isus nam je pokazao da gdje su dvojica ili trojica u njegovo ime, skupa, On je tu, ali da ga se ne mora vidjeti tjelesnim očima nego vjerovati riječima.

Isuse, kad se sastanemo često vidimo samo nas tjelesne. Zaboravimo u srcu ponavljati Gospodin moj i Bog moj. Pomozi našoj nevjeri.

U drugom čitanju sv. Ivana, ljubljenog učenika, ključ je ispravnog nedvojbenog vjerovanja.

Vjera u Boga uključuje prihvaćanje i oponašanje Isusa Krista, sa biljezima tjelesne (zemaljske) razapetosti i umiranja ljudskoj naravi (egu) kako bi se Duh Sveti nastanio u „ostatku“ ljudskog i gradio zajednicu MIRA I POSLANJA.

Zdenčani su mironosci koji navješćuju spasenje Božjom riječju i djelima milosrđa.

Vjerom smo rođeni od Boga, ne procjenjujemo po ljudsku, golim razumom i emocijama, već ljubavlju koja prašta i daje mir.

Zajedništvo je opisano u prvom čitanju Djela apostolskih. Mnoštvo, koje je prigrlilo vjeru sa učenicima dijeli svoja duhovna i materijalna dobra, kako kome treba. Velikodušnost, samoprijekor, skromnost, solidarnost, vidljivi su znakovi da je Uskrsli Krist prisutan u našem Zdencu.

Materijalna dobra i naklonost stotina ljudi vjernika iz domovine i drugih država, koji daju od svojih skromnih primanja, posvješćuje odgovornost Zdenca pred Bogom, crkvom i narodom. Naše poslanje kroz materijalnu razdiobu djeci, i svima potrebnima teži duhovnom navještaju da su oni rođeni Iz Isusovih rana, da su rođeni za nebo, da trebaju Duha Svetoga, poznavanje Isusove osobe i njegove nauke.

Psalam je pjesma duše i duša koje žive u Bogu po Isusovu primjeru zahvaćeni snagom Duha.

Vrijeme je da našu pažnju i rad intenzivnije usmjerimo na navještaj i pouku o Božjoj riječi.

Čitajući najprije evanđelje, zatim opis vjere u Ivanovoj poslanici, dolazimo do izgrađene zajednice, Zdenca i hvalospjeva u psalmu koji odražava stanje duše kršćanina.

U tom vidu uzmimo vježbu:

Vježba:

 1. Opisati stanje „iza zatvorenih vrata“ zajednice Zdenca kojoj pripadam. Koji osjećaji vladaju? Da li sam redovno na susretima ili poput Tome izostanem ? Tražim li znakove Isusovih rana u Zdencu kako bi povjerovao da je Isus prisutan?
 2. Svatko od nas pozivan je od Boga da sebe ugradi u Njegov Zdenac. Rođen je po krštenju od Boga. Poslan da privlači druge Bogu svojim ponašanjem i riječju. Uzmimo za unutarnju molitvu ponavljanja Isusove riječi davanja mira. Diši: „Mir tebi“. Snagom Duha dođimo osobno u Zdenac sa Mir vama. Da sve moje i tvoje riječi, slušanje, razgovor i ponašanje bude u znaku Isusova „Mir vama“.
 3. Razgovarajmo sa članovima grupe i radujmo se da smo rođeni od Boga, da smo Isusovi mirotvorci sa znakovima samozatajnog sebedarja.

S. Ljilja Lončar, Misionarka Milosrđa

Projekt Misionar Milosrđa

BIBLIJSKA RAZMATRANJA

 • 2. nedjelja Došašća
  Prvo čitanje: Iz 11,1-10 11 1Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit` iz njegova korijena. 2Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. 3Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, 4već po pravdi će sudit` ubogima i sud prav izricat` bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz…
  u Godina A

DUHOVNE PRIČE

 • Prnjava kanta
  Prnjava kanta

  Jednom se jedan planinar nakon dugog i mukotrpnog uspona popeo na negostoljubiv vrh planine. Ushićeno je pogledao prekrasan prizor oko sebe, podignuo ruke k nebu i uzviknuo: - O Bože, ispuni me svjetlošću...

  u Duhovne priče

SVJEDOČANSTVA IZ MISIJA

 • Glad i golotinja u Venezueli

  Venezuela je u teškom stanju. Bez vode hrane i struje. Ljudi čekaju u velikim redovima za 1 kilogram kukuruzna brašna, dva sapuna i pola litra ulja. Organizirano je skupljanje potpisa za referendum, za promjenu predsjednika. Proglašeno je izvanredno stanje i uvedena tri neradna dana: srijeda, četvrtak i petak.

  Više informacija
  • Nadnaslov Vijesti iz Venezuele
  u Svjedočanstva iz misija

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}