Petak, 10.02.2017. 13:26

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Sir 15, 15-20

Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam: Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34

Pripjev: Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!

Naredbe si svoje
dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga zakona!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!

Drugo čitanje:1Kor 2, 6-10

Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 5, 17-37

Rečeno je starima … a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je.

Riječ Gospodnja.

Razmatranje:

Isusove riječi u kojima on naglašava kako nije došao ukinuti zakon, nego ga ispuniti, zvuče stvarno predivno. Riječ "ispuniti", jedne pozitivne konotacije koja asocira na sreću, radost i dubok mir kao da odmah mijenja tvrdu riječ "Zakon" u nešto prihvatljivo i ne preteško za živjeti.

Što je to bilo u Isusovu ponašanju i njegovoj osobi da su ljudi u njegovoj blizini počeli sve više razmišljati o tome kako On namjerava ukinuti Zakon? Možda su mislili da On Zakon shvaća prejednostavno, da neutemeljeno govori da je njegovo izvršavanje i življenje moguće svima koji su otvorena srca, a ne samo farizejima, da previše odiše nekom Ljubavi i Milosrđem, i da tako vrlo lako može zaboraviti na Zakon.

Isus nije predstavljao sebe kao strogog čovjeka niti je odisao takvim Duhom. On je zračio radošću, snagom i ljubavlju. Bio je blag, ulazio je u situacije ljudi oko sebe zato jer je volio ljude i angažirao se oko njih. Sve je to zbunjivalo neke ljude, naročito farizeje koji nisu mogli pronaći poveznicu između obdržavajnja Zakona i Isusove blagosti. Bilo im je to nespojivo jer su njihova srca svoj korijen našla u krutosti, mjerenju i odmjeravanju. Prvo su mjerili koliko im je netko dao, da bi mogli uzvratiti, potom koliko su oni dali nekome i budno pazili kako će im taj netko uzvratiti. Brinuli su se da prinesu pravu količinu metvice, rutvice i ostalih količinski malenih začina (Mt 23,23), a u svemu tome su izgubili osjećaj za čovjeka i suosjećajnost prema njemu. Živjeli su, rekli bi ograničavajući prvo sebe, pa onda i druge. Iznutra su bili zagušeni i na neki način mrtvi. Grozan život, ne misliš li?

Možda bi netko rekao da je Isus htio pojednostaviti Zakon koji je Bog dao svome narodu nekoliko stoljeća prije preko Mojsija i učiniti ga pristupačnijim svima, a posebno onima najmanjima. Kada se već toliko brinuo za potlačene i malene, možda je Njegova namjera bila da ukine onu zapovijed koja bi im mogla biti preteška i onaj potezić iz Zakona koji im stavlja breme na leđa.

Ali ne! Upravo suprotno! Isus je davao pravi smisao svakoj zapovijedi, ne čineći ju manje vrijednom. Kada je govorio o muško-ženskom odnosu, nije se zadržavao samo na grešnosti preljuba nego je ulazio u čovječje srce, zaključujući kako je i sam požudan pogled, zapravo učinjen preljub u srcu.

A možda najdirljiviji i najteži primjer kojeg je Isus dao bio je - odnos prema braći i setrama. Čak je i srdžba prema bratu nešto što Isus ne odobrava i upućuje nas da smo srdeći se na brata pred Zakonom sagriješili i da naše molitve i žrtve Bogu neće biti ugodne dokle god se ne pomirimo.

Zapravo dajući Zapovijedima smisao ljubavi, učinio ih je ujedno i težima-svima onima koji ne žele vjerovati u Ljubav, a lakšima onima koji svoj život podređuju Ljubavi i iz nje žive-ljudima po srcu Božijemu.

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}