Petak, 03.01.2014. 16:00

2. nedjelja po Božiću - 5. siječnja 2014.

Prvo čitanje: Sir 24,1-4.8-12

24 1Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. 2Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja: 3“Izađoh iz usta Svevišnjeg i pokrih zemlju kao magla. 4Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka. 8Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: `Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.` 9Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. 10Pred njim sam služila u Svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. 11Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. 12Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj.

Pripjevni psalam: Ps 147,12-15.19-20

147 12Slavi Jahvu, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!

13On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

14On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.

15Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

19Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.

20Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!

Drugo čitanje: Ef 1,3-6.15-18

3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. 4Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; 5u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, 6na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome 15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima

Evanđelje: Iv 1,1-18

1 1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2Ona bijaše u početku u Boga. 3Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; 5i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 6Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. 7On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. 8Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. 9Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 10bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. 11K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 12A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, 13koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. 14I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. 15Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" 16Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. 17Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 18Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Riječ Božja koju smo slušali u današnjim liturgijskim čitanjima sv. Pisma predstavlja nam Isusa Krista, utjelovljenu Riječ Božju, kao lice Boga nevidljivoga.

Prije početka svijeta i povijesti spasenja, Bog je šutio i prebivao u sjaju svoje vječnosti, beskonačnosti i potpunog savršenstva. Ali budući da je Bog po svojoj naravi sama ljubav, a ljubav znači susret s drugim i darivanje sebe drugima, Bog je otvorio usta svoja i iz Njegovih usta izišla je Mudrost Božja, koja je počela stvarati svijet i čovječanstvo.

Tako Bog učini mnoga stvorenja koja dovede čovjeku , kojega je stvorio na svoju sliku i priliku. Bog preko svoje Mudrosti uđe u život ljudi u njihovu povijest. Božić je slavlje te Božanske mudrosti stvaranja i otkupljenja svijeta, jer bez Krista «ništa nije učinjeno od svega što postoji» (Iv 1,3).

Ali uza sve to čovjek postavlja neprestano sebi pitanje gdje će naći mudrost koja će utažiti njegovu žeđ za spoznajom života i za spasenjem.

Isus Krist, ta utjelovljena Riječ Božja, jedina i prava mudrost Božja, koja nam otkriva ne samo volju Očevu već i samoga Boga Oca. On je Riječ Božja koja je tijelom postala i nastanila se među nama jer u Njemu Bog «nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima» (Ef 1,3).

On kao Riječ Božja je utjelovljena Mudrost Božja koja nam otkriva Boga Oca.

Bog se je od postanka svijeta više puta i u više navrata preko svojih proroka objavljivao ljudskome rodu, ali uvijek je ostao nevidljiv u tajni svojega otajstva i nedokučiv i neizreciv u slavi svoje moći.

Ali Bog se potpuno otkriva i progovara ljudima jasno i glasno.

Ja sam taj čovjek, mi smo ti ljudi, Misionari Milosrđa, Isus iz Nazareta je ta Riječ Božja kojom nam Bog progovara. Bog kojega nam Isus otkriva je Bog ljubavi, Otac milosrdni koji u svojemu Duhu Ljubavi voli i ljubi čovjeka, ljubi nas i želi nas spasiti u Jedinorođenome Sinu.

Zato Zdenčani, Isus je konačna Riječ Božja, upućena nama. On je Sin Božji i odsjev slave Božje. On je otisak Božjeg bića i sve uzdržava snagom riječi svoje, jer je On Stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga.

Utjelovljenje Sina Božjega je najveća manifestacija ljubavi Božje prema čovjeku.

Zdenčani , Riječ treba slušati, ona želi biti prihvaćena, želi odgovore. Riječ Božja koja je postala čovjekom je riječ ljubavi: Isus je poticao ljude svojom riječju, on im je jasno govorio i pokazivao da smo predodređeni da mu pripadamo ( Ef 1,5), on je poticao ljude na obraćenje, da žive po njegovom uzoru.

Koja je naša misija? Živjeti po uzoru na Isusa iz Nazareta! Potičimo svojim riječima, pozivajmo na obraćenje, djelima milosrđa oduševljavajmo za Krista i molimo da se vrši Njegova volja.

Danas je na nama red da odgovorimo. Ništa ne bi smjelo ostati po starom. Odgovorimo na Božju dobrotu, dovodimo Kristu djecu, mlade, obitelji, starije i bolesne, budimo „svjetiljka njihovim životnim stazama“.

Mnogi će od nas reći: Moj Bože, ja te ne ostavljam, ali ja to ne mogu. Ja ne razumijem tako mnogo toga. Daj mi jednu svjetlosnu zraku razumijevanja, ipak se u Tebe uzdam.

Prihvaćamo Božju Riječ kao svjetlo, kao put, istinu i život. Vjerujemo da oni koji prihvaćaju Božju Riječ zadobivaju moć da postanu dionici tvoje Božanske naravi.

U naravi čovjeka je da se pita i traži smisao svog postojanja, svijeta, smisao povijesti i života. Bog nas ne želi ostaviti bez odgovora. On nam ga daje, tako da njegov odgovor nije samo teoretska definicija, nije apstraktno učenje.

Božji odgovor prelazi u odnos ljubavi prema čovjeku. On se ne dobiva tako da se jedanput čuje i razumije, da se pročita pa da se sazna. Božji odgovor na smisao cjelokupnog postojanja dobiva se prihvaćanjem Isusa Krista kao svjetla koje nam Bog šalje da nam osvjetljuje put.

Taj odgovor dobiva se u susretu sa živim Bogom koji nam dolazi u Isusu Kristu. Zato Zdenčani zaronimo u svoju nutrinu, rastimo u duhovnosti, neka naš duh komunicira s Božjim duhom.

Projekt Misionar Milosrđa

BIBLIJSKA RAZMATRANJA

 • 7. nedjelja kroz godinu
  Prvo čitanje: Lev 19,1-2.17-18 19 1Jahve reče Mojsiju: 2“Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: `Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš! 17Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka.
  u Godina A

DUHOVNE PRIČE

 • Rajska vrata
  Rajska vrata

  U starom samostanu živjela dva pobožna redovnika. Molili su se Bogu, pjevali psalme, postili postove i pomagali bijedne. U samostanskoj knjižnici, pod starim svodovima, bilo je mnogo knjiga, ali dva redovnika...

  u Duhovne priče

SVJEDOČANSTVA IZ MISIJA

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}