Utorak, 22.08.2023. 09:30

Dvadesetprva nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Iz 22, 19-23

Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 138, 1-3.6.8bc

Pripjev:

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

 

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

 

Drugo čitanje:

Rim 11, 33-36

Sve je od njega i po njemu i za njega!

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!

Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?

Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 16, 13-20

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16,15)

Isusovo pitanje ključno je za kršćansku vjeru i kršćanski identitet. Isus pita svoje učenike. Radi evaluaciju! Poučava ih godinama. Kakva je njihova slika o Njemu? Tko je Isus?

Kakva je naša slika o Isusu? Je li čvrsto stojimo u svojoj vjeri i čitavim svojim bićem u njoj živimo. Je li propagiramo svog Isusa s ograničenim pogledom na svijet i Božju istinu?

Isus nadilazi sve uvjetovane slike o Njemu. Uvijek izbjegava naslove koje mu mi, ljudi pripisujemo, naslove pomoću kojih ga pokušavamo definirati.

Isus nas i u današnjem evanđelju želi potaknuti na razmišljanje. Ako se prestajemo pitati, iznutra duhovno umiremo. Isusov odnos prema učenicima je osoban i dijaloški. Što Isus čini postavljajući im/nam pitanje: Tko sam ja?.

Isus nas poziva na nasljedovanje.

Ako iskreno odgovorimo na Isusovo pitanje, odgovor uvjetuje promjenu čitavog našeg života. Odgovor Isusu, a i sebi na pitanje: „Tko sam ja?“ je način života.

Prije nego damo brzi odgovor, zastanimo, u tišini osluškujmo.

Ako s nekim nemamo nikakav odnos, kako možemo reći kakav je netko.

Isusa možemo upoznati u odnosu prema nama i u odnosu prema drugima, upoznavati ga očima srca. Koliko Ga intenzivno slušamo, koliko Mu vremena i pozornosti posvećujemo.

Vrijeme, pozornost, osluškivanje je mjesto susreta s Isusom sada i ovdje.

Isusovo pitanje uslijedilo je poslije molitve u osami. I naš odgovor iziskuje osamu i molitvu. Molitvena tišina iznjedrit će našu duhovnu spoznaju Isusa Krista.

Zato Zdenčani, nađimo vremena za molitvu u osami, osluškujmo što nam Isus govori. Molitvom otvorimo prostor naših srca, otvorimo prostor Isusove uskrsne Prisutnosti.

Ono što je Isus i što objavljuje to treba naše srce, ono treba i odgovor da bi našlo smisao življenja. Isus je utjelovljenje Neba i Zemlje, Bog i čovjek.

Najpotpuniji odgovor možemo dati samo iz iskrena srca, ako imamo ljubavi u svojem srcu. Ako ljubimo, možemo prepoznati u Isusu božansko utjelovljenje.

Isus je Istina, Put i Život. On je taj koji ljubi i koji se predaje meni, svim ljudima. On se nudi svakom čovjeku da mu bude radost, pomoć, snaga u patnjama i izdajstvima, upornost u vjernosti Bogu i uskrsnuću s Njime. 

Zdenčani, nasljedujmo Isusa, Njegov život, Njegov duh, Njegovu ideju, budimo Njegovo lice.

N.M.