Srijeda, 27.10.2021. 11:20

31. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

Pnz 6, 2-6

Čuj, Izraele: Ljubi Gospodina svim srcem svojim!

 

Čitanje knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Mojsije reče narodu:

»Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga - ti, i sin tvoj i sin tvoga sina - vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš u zemlji jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.

Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 18, 2-4.47.51ab

 

Pripjev:

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

 

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

 

Drugo čitanje:

Heb 7, 23-28

Krist, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo:

Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima. Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa - koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 12, 28b-34

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!« »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga - više je nego sve paljenice i žrtve. Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Srce, duša, um, snaga! Velike riječi i snažni pojmovi. Bilo što radili svom snagom, srcem, umom i dušom, ne može propasti.  Staviti ih u Božju službu, staviti se u Božju službu i predati se u potpunosti Bezuvjetnoj ljubavi, to znači imati život u punini.

Stvoreni smo po ljubavi i samo u Božjoj ljubavi nalazimo svoj životni smisao. Bog nas ljubi i uvijek ponovno rađa u ljubavi koja dolazi iz Božjeg srca. Ljubavi koja je došla u Bogočovjeku, u Isusu Kristu. To je Božja najdublja potvrda: Ja sam vrijedan/vrijedna Božje ljubavi.

Tajna ljubavi prema Bogu je prepusti se Božjoj ljubavi, dopusti da te Bog ljubi, prihvati tu ljubav kao temelj svoga života.

Ako se prepustimo Božjoj ljubavi, imati ćemo duboko iskustvo Boga. Obogaćen tim iskustvom, obogatit ću druge oko sebe koji to iskustvo nemaju ili su ga zaboravili. Stvoreni smo da primamo i dijelimo ljubav.

Ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga! Izvor ove dvije ljubavi je isti, izvor je u Bogu jer Bog je Ljubav. Prepuštajući se izazovu Božje ljubavi, osjećam da mogu ljubiti Boga svim srcem i svom snagom.

Ljubimo li Boga svim srcem, umom, snagom, dušom? Pripada li moje srce istinski Bogu? Osjećam li žar srca, ubrzano kucanje na pomisao o Bogu? Je li Bog istinski Gospodar moga srca?

Molim te, Gospodine, da danas i uvijek svatko i odmah primijeti da pripadam Tebi, da sam Božji čovjek koji svoju pripadnost Gospodinu potvrđuje predanjem i poslušnošću svome Učitelju. Neka Tvoja ljubav i moja ljubav prema Tebi vlada u mom srcu, u našim srcima, kako bi iz njih izrasla istinska ljubav prema našim bližnjima.

N. M.