Petak, 02.12.2016. 14:53

Druga Nedjelja Došašća

Prvo čitanje: Iz 11,1-10

Po pravdi će sudit siromasima.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit’ iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodinov počivat', duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit’ ubogima i sud prav izricat’ bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit’ bezbožnika. On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pásti, a djetešce njih će vodit’.Krava i medvjedica zajedno će pásti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k’o govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 72,1-2.7-8.12-13.17-17

Pripjev:

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

Drugo čitanje: Rim 15,4-9

Krist spašava sve ljude.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.

Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 3,1-12

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donòsite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.« »Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja

Razmatranje:

Ivan je bio čovjek koji je za svoj svakodnevni obrok uzimao ono što mu je bilo pri ruci u Judejskoj pustinji te je svoju svakodnevicu živio ne mareći previše za higijenu ni izgled. Bio je potpuno zaokupljen pripravljanu puta Gospodinu. Možda bi mnogi pomislili da ovako neobičana ličnost, rekli bi čudan čovjek divljeg izgleda i osebujnog stila življenja, može prepasti i udaljiti mnoge od Boga. Ali dogodilo se upravo suprotno. Taj pokornički način života i jednostavnost Ivana Krstitelja počela je privlačiti sve dok rijeke i rijeke ljudi nisu grunule prema njemu.

Što je to bilo izvanredno u Ivanovoj pojavi?

Osim njegove vanjštine i pustinjačkog načina života, bilo je nešto toliko snažno i autentično u Ivanovoj riječi što je utjecalo čak i na savijest farizeja i saduceja koji su, iako tvrdi u svojim srcima, osjećali da tu postoji nešto što ih može spasiti. Ivan, prožet Božjom riječi nije se stezao govoriti po Božjem nadahnuću i ono što je izgovarao odzvanjalo je snažno u nutrini mnogih (Božja riječ je mač Duha Svetoga, Ef 6,17). I unatoč tome što farizeji i saduceji nisu došli raskajana srca i sa željom da se istinski obrate Bogu te da predaju svo svoje biće Njemu, Ivanov nastup i snaga Duha Svetoga u njegovu govoru ponukala ih je da mu dođu i na jedan izvanjski način prime spasenje (kako su ono mislili da je moguće). Ljudi su vjerovali da takav čovjek, koji živi autentično pokornički, ne obazirući se na svjetovne stvari i koji diše samo za Kraljevstvo Božje, do kraja iskren, bez trunke prijevare u sebi, da upravo takav čovjek može donositi Božju Riječ, propovijedati Božju volju, Božje naume za nas ljude i Božju radost. I dolazili su mu. Ljudi su ponukani njegovim životom bili spremni ući u svima nam neugodno stanje pokore i priznavanja svoje nesavršenosti pred Bogom i drugima. Bili su spremni poniziti se.

Ivanove riječi odjekuju jednako snažno danas, kao i prije 2000.godina!

Ivan traži da se duboko zagledamo u sebe i otvorimo oči nad svojim grijesima. Traži da postanemo iskreni sami prema sebi i da donosimo plodove obraćenja. Kroz ovo vrijeme iščekivanja i došašća, Ivan nas ponovno poziva, kao i u Isusovo vrijeme, glasom nadahnutim od Boga; Približio se dolazak Našeg Kralja ljubavi, mira i istine. Iščekujte i osluškujte ga budna srca, obraćajte se svaki dan.

Uzmi ovo vrijeme adventa kao vrijeme odricanja od mnogih navezanosti i silne buke i pokušaj srcem slušati što ti Gospodin govori i poručuje. Iščekuj ga radosno!

G.P.

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}