„Kada se trpljenje obruši na naš život, valja ga prihvatiti s osmijehom. To je najveći Božji dar: imati hrabrosti s osmijehom prihvatiti sve što nam on šalje i što traži od nas.“ Majka Terezija

Jedan Sat molitve s Duhom Svetim

Jedan Sat molitve s Duhom Svetim

Četvrtak je poseban dan u Zdencu. Zajedničko slavljenje Svete mise (prvi četvrtak u mjesecu), predavanje fra Domagoja Runje (treći četvrtak), te Sat molitve(drugi i četvrti četvrtak) čini taj dan izuzetnim.

Molitva je od početka nazočna u Zdencu. Ni jedna aktivnost nije započela bez molitve, bez zazivanja Duha Svetoga i predanja u Božju volju, niti završila bez zahvale Bogu. Predavanjem rezultata Bogu znači da smo svjesni da nam On pomaže i da zapravo On radi sve što obavljamo.

U studenom 2013.godine završeno je uređenje molitvenog prostora i započeli smo se okupljati na molitvu. Naša predsjednica, gđa Marija Milošević, je osmislila Sat molitve i utvrdila pravila ponašanja.

Svaka dva tjedna naša molitvena skupina sastaje se u Zdencu. Pozdrav, izmjena vijesti o dragim ljudima i događajima pa ulazak u molitveni prostor.

I tko nije sabran, ulaskom se smiruje. Nježni pogled Gospi i Srcu Gospodinovu.

Sjedalice su već posložene tako da gledamo jedni u druge. Vrijedna Dragana je pripremila tekst i izbor pjesama. Marija predlaže voditeljicu.

Počinje Sat molitve.

ZNAK KRIŽA - križamo se na početku i na kraju Sata molitve. Na početku da nas križ uredi i sabere, a na kraju da u nama ostane što nam je Bog darovao.

HIMAN - O DOĐI, STVORČE, DUŠE SVET - molimo stojeći, držeći se za ruke. Stajanje znači sabranost, pozornost i poštovanje. Dajući ruku,dajemo dušu i dočekujemo tuđu dušu prihvaćanjem pružene ruke. Sabrani i u zajedništvu, potpuno otvorena srca pozivamo Duha Svetoga da nas ispuni svojom milošću, probudi u nama ljubav prema Kristu, da spoznamo volju Božju i to ne samo razumom nego i srcem.

Prigodna pjesma

EVANĐELJE SLJEDEĆE NEDJELJE - voditeljica molitve pročita prvu rečenicu i onda, po redu, svatko iz skupine čita po jednu rečenicu. Čita se polagano, razgovijetno, unoseći sebe, promišljamo što nam progovara, na što nas poziva, što traži od nas. Prepustimo se djelovanju riječi i tko osjeti potrebu izreče osvrt, molitvu ili samo pročita rečenicu koja ga je zahvatila.

Prigodna pjesma

KRUNICA DUHU SVETOM - krunicu Duhu Svetom dobila je od Gospodina majka Katarina Vogl, godine 1930. rođena je 1871.godine u Renhodingu u Bavarskoj, a umrla u Munchenu 1956. godine na glasu svetosti. Bila je članica Trećeg reda sv. Franje pod imenom Monika. Osobito je štovala Duha Svetoga.

Svi zajedno stojeći izmolimo Vjerovanje, zatim se sjedne i nastavi s molitvom. Voditeljica predmoli Oče naš i tri puta Zdravo Marijo, pri čemu svaki put iza riječi Isus doda:

 1. koji neka nam po Duhu Svetom umnoži vjeru
 2. koji neka nam po Duhu Svetom učvrsti ufanje
 3. koji neka nam po Duhu Svetom usavrši ljubav,

Slava Ocu i O moj Isuse... Zatim odredi tko će predmoliti pojedinu deseticu krunice. Iza riječi Isus dodaje se:

 1. koji neka osposobi naše srce da primimo puninu milosti Duha Svetoga
 2. koji neka nam izmoli tri bogoslovne kreposti
 3. koji neka nas po Duhu Svetom jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje
 4. koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni dubokom poniznošću, odanošću, predanjem, jakošću i svetošću
 5. koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo

ZDRAVO, KRALJICE MAJKO MILOSRĐA, nema katolika koji ne poznaje i nije molio ili pjevao ovu molitvu. Napisao ju je bl. Herman iz Reichenaua na Bodenskom jezeru. Rođen je u uglednoj plemićkoj obitelji u XI. stoljeću, a živio je kao benediktinski redovnik. Od mladih dana bio je uzet, ali to ga nije spriječilo da postane veliki teolog, astronom, matematičar, prirodoslovac, pjesnik, glazbenik i povjesničar. Istovremeno je ostao iznimno skroman,duhovan i srdačan sa svima.

Prigodna pjesma

ZAHVALE I PROŠNJE - u našim prošnjama obraćamo se Bogu kao Ocu koji zna naše potrebe i prije naše molitve. Prošnja ne smije zaboraviti na drugoga, mislimo i molimo za ljude koji su nam dragi, ali i za one nepoznate, a koji su u nevolji. Prvenstveno molimo za Zdenac i sve koji su s njim povezani, za misionare. Mi živimo od Božje milosti. Ne znamo je li ono za što u nevolji molimo doista dobro.

Zato, naša prošnja uvijek sadržava i uvjet: "Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!" (Mt.26,39). Ne smijemo zaboraviti zahvaljivati Gospodinu. Ništa nije po sebi jasno. Sve je dar. I te darove primamo svakog dana iz Njegove milostive ruke i zato mu dajemo slavu i čast koja samo Njemu pripada.

Prigodna pjesma

OČE NAŠ - moli se stojeći i držeći se za ruke. "Oče naš je Gospodnja molitva. To znači da smo ovu molitvu našem Ocu naučili i primili od Gospodina Isusa. Ta je molitva doista jedinstvena; "Gospodnja" je. Isus nam predaje riječi koje je njemu dao Otac. On je učitelj naše molitve. On u svom čovječnom srcu poznaje potrebe svoje braće i sestara i objavljuje nam ih: on je uzor naše molitve" (iz KKC)

Brzo nam je vrijeme prošlo.

Svaka je molitva razgovor s Bogom. Znamo da zajednička molitva ima veliku moć.

Čovjek ne može ništa po sebi i zato... “Prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi“ (Ps 37, 5)

Perica

Projekt Misionar Milosrđa

Biblijska razmatranja

 • 28. lipnja 2019.

  Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14

  10kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 11Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. 12Nije na nebesima da bi rekao: 'Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 13Nije ni preko mora da bi mogao reći: 'Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 14Jer, Riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš.

  Pripjevni psalam: Ps 69, 14.17.30-31.33-34.36ab.37

  14No tebi se molim, Jahve,
  u vrijeme milosti, Bože
  po velikoj dobroti svojoj ti me usliši
  po svojoj vjernoj pomoći!
  17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja,
  po velikom milosrđu pogledaj na me!

  30A ja sam jadnik i bolnik -
  nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože!
  31Božje ću ime hvaliti popijevkom,
  hvalit ću ga zahvalnicom.

  33Gledajte, ubogi, i radujte se, 
  nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
  34Jer siromahe Jahve čuje,
  on ne prezire sužanja svojih.

  36Jer Bog će spasiti Sion
  - on će sagradit' gradove Judine -
  tu će oni stanovat', imati baštinu.
  37Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
  prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

  Drugo čitanje: Kol 1, 15-20

  15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. 16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17on je prije svega i sve stoji u njemu. 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

  Evanđelje: Lk 10, 25-37

  25I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?" 26A on mu reče: "U Zakonu što piše? Kako čitaš?" 27Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" 28Reče mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš." 29Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: "A tko je moj bližnji?" 30Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. 31Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. 32A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. 33Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se 34pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. 35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: 'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.'" 36"Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" 37On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!"

  Za duhovni rast Zdenčana

  Osnovna misao današnjeg evanđelja je kršćanska ljubav: ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je temeljni zakon Kristov. Ljubav prema Bogu, mjeri se ljubavlju prema čovjeku. Isus to prikazuje u prispodobi o milosrdnom Samaritancu. Isus ovakvim govorom dolazi do čovjeka, do njegovih misli i osjećaja, do njegova razumijevanja. Budi emocije, bistri savjest, potiče na razmišljanje, pokreče ustaljenost, izaziva opredjeljenje i dobiva ispravan odgovor.

  Ovo evanđelje je poslanje, misija Zdenca, po uzoru na Isusa iz Nazareta, pomagati čovjeku, činiti ga sretnim.

  Isus nas pita «tko je moj bližnji»? Komu sam ja bližnji. Tko od mene očekuje pomoć? Tko mene treba i tko će ostati bespomoćan ako mu ja ne pomognem?

  Svakome od nas Isus upućuje riječi: «Idi pa i ti čini tako!» Svatko onaj tko se zanima za život vječni, za konačni cilj ljudskog postojanja, ne može zanemarivati bližnje i ne poznavati bližnje. Moj bližnji je svatko tko treba moju pomoć.

  Često propisane dužnosti nalaze se iznad srca i ljudskosti.

  On kaže: svaki čovjek ima moć biti ili postati drugome bližnji. Ne postoje granice. Sve ovisi samo o tome koliko je srce svakoga od nas tankoćutno i pozorno. Zapažamo li tuđu nevolju i jesmo li spremni priskočiti u pomoć, samo tako ispunjavamo volju Božju i nalazimo se na putu koji vodi u život.

  Spašavanjem čovjeka najbliži smo Bogu. Slični smo Isusu, a sličnošću s Isusom usrećujemo drugoga. Kaže nam: «Idi pa i ti čini tako! , odgovor za pravilno življenje i život vječni.

  Želimo da naš Zdenac bude prepoznatljiv po snažnom svjedočenju jedinstva između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
  Objavljeno u Godina C

Duhovne priče

 • Veoma pobožan čovjek po imenu Haakon često se molio ispred jednoga starog raspela. Ono je bilo veoma poznato u tom kraju i mnogi su dolazili tu hodočastiti i moliti za čudo. Mnoge od njih je razočaravala Božja šutnja...

  Objavljeno u Duhovne priče

Svjedočanstva iz misija

 • Zdenac na Kubi

  Odlazak na Kubu oduvijek se činio primamljivim. Tko nije čuo za prekrasne turističke destinacije, rajske pješčane plaže, tradicionalnu kubansku glazbu. Dobar je to razlog za doći na Kubu. No, Zdenac je ovamo tjeran nekim drugim vjetrom...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.