„Sva radost tvoja neka bude Jahve on će ispuniti želje tvoga srca“ Ps 37, 4

Biblijska radionica: Molitva

„Ne mogu ti reći koliko želim da se trudiš u svetoj molitvi, jer koliko je tijelu potrebna hrana, toliko molitva hrani i čuva tvoju dušu.“

Sv. Marija Krucifiksa

Molitva je uspostavljanje kontakta sa svevišnjim Bićem – Svemogućim Bogom. Ona je za čovjeka tako nešto prirodno, kao što su govor, disanje ili trzaj zaljubljenog srca. Molitva je iskrena želja duše, izgovorena ili neizgovorena, veza za koju nisu neophodne ni riječi ni misli. Može se moliti pogledom ili smiješkom, uzdahom ili kretnjom.

Zapravo, svaki naš tjelesni pokret može biti molitva. Molitva je sjedinjenost našeg duha s Božjim duhom i, kao takva, najvažnija sastavnica duhovnog života svake osobe koja promišlja vjeru u Boga.

Molitva treba biti bilo srca ali i promišljanje uma. Molitva koja je iz srca, a bez uma je poput jeke, ako se moli umom, a srce pri tomu ¨isključi¨ onda imamo ritual bez biti. Da bi molitva bila učinkovita ona treba biti promišljena i dvosmjerna, osoba govori Bogu ali i Bog njoj progovara.

U molitvi valja pitati Boga da On kaže, a da bi to mogli trebamo osluškivati. To uključuje nutarnju i vanjsku šutnju kao preduvjet da Boga možemo čuti, a isključuje oslanjanje na emocije, razmišljanje, ljudsku logiku, i svaki subjektivni doživljaj i osjećaj.

Razlog zašto Božju prisutnost ne doživljavamo jasnije je u tom, što smo previše navikli da sve pojave očekujemo izvana. A ovo dolazi iznutra. Toliko smo okrenuti vanjštini i pažljivi samo na vanjske dojmove, da nutarnje poticaje i glasove gotovo i ne razabiremo.

Zamišljamo, da bi se Bog za razgovor s nama trebao poslužiti stvarnim glasom, koji bismo mogli čuti izvana, ušima. A ako na neki način Božju prisutnost u sebi doživimo, držimo da smo to mi sami, i opet Boga ne prepoznamo. Ne uočavamo, da u središtu svoga bića nismo mi, nego netko Drugi. Naš vlastiti identitet je taj Drugi. Tek kad se u sebe okrenemo, bacamo se u Božji naručaj.

Važno je sve donijeti pred Boga u molitvi. Za dobru komunikaciju s Bogom potrebno je otvoriti svoje srce, biti spreman učiti, mijenjati se i slušati Božji glas.

Svaka molitva mora biti nutarnja, tj. izvirati iz srca i biti proživljena. Vanjska, odnosno izgovorena molitva samo treba biti odraz nutarnje pobožnosti .

Oblici molitve

Po svom obliku molitva može biti nutarnja (mislena) ili vanjska (usmena), pojedinačna ili skupna, Privatna ili službena (liturgijska), oblikovana (u formulama) ili slobodna, aktivna (kad mi više govorimo) ili pasivna (Bog više govori).

Vrste molitve

 • Poklonstvena molitva - kad u molitvi dragog Boga, svoga Oca slavimo i klanjamo mu se.
 • Zahvalna molitva - kad molitvom zahvaljujemo Ocu Nebeskom za primljena dobročinstva.
 • Prozebna molitva - kad u molitvi prosimo nove darove, posebno za oproštenje grijeha i za druge milosti.
 • Pomirbena molitva - kad u molitvi želimo popraviti mnoge uvrede koje smo svojim grijesima nanijeli Bogu.

Kako moliti osobnu molitvu?

 1. Otvoriti se Božjoj prisutnosti koristeći maštu i osjećaje (zamisliti se da ste sa Isusom u Maslinskom vrtu, s učenicima oko Isusa…), možemo zapjevati pjesmu iz srca (Oče mi ti se klanjamo; Isuse volim te...)
 2. Slavimo Gospodina i zahvaljujemo mu, tako podižemo svoje srce Bogu, tada će nas Duh osnažiti, osloboditi od naših okova, rastresenosti, umora. Postanimo svjesni svoje ništavilosti pred velikom i moćnom Božjom prisutnošću.
 3. Potpuno predanje - Otvorimo se posve Gospodinu i skinimo sve maske, predajmo Mu sve izlijmo sve, dajmo mu sve što jesmo i imamo (obitelj novac posao bolesti).
 4. Pokajanje - Gospodin ne prihvaća grijehe, a prihvaća grešnika. Stoga se pokajmo i tražimo oprost od Gospodina
 5. Ozdravljenje - Osjetimo kako po nama teče Krv i Voda Koje izviru iz Njegovog srca i vjerujmo da smo ozdravljeni, da su uklonjeni uzroci naše bolesti, da je nestala tuga...
 6. Iskustvo ispunjenja Duhom Svetim - Tražimo od Duha Svetoga da nas ispuni snagom i milošću, plodovima, darovima i karizmama, zapjevajmo Mu pjesmu, budimo potpuno otvoreni za djelovanje i pomazanje Duha Svetoga.
 7. Slušajmo što nam Gospodin govori i budimo Mu poslušni. Možda će Isus tražiti da promijenimo svoje planove...
„Nije važnost u tome da puno mislimo nego da puno ljubimo. Tako nam molitva i vrijeme koje joj dajemo postaju ljubav.“ - sv. Terezija Avilska

Kakva treba biti molitva Zdenca?

Molitva Zdenca je, osobna i zajednička, povezanost s Bogom milosrđa.

Molitva u Zdencu je u znaku navještaja anđela Gabrijela Blaženoj Djevici Mariji, u smislu otvorenosti i prihvaćanju Božjeg plana i spremnosti ostaviti svoje dnevne i životne planove, umjesto njih prihvatiti Božji.

Na početku bilo osobne bilo zajedničke molitve, uvijek započeti sa kratkom stankom za ući u sebe i staviti se pred Lice dobrog Oca. Sabrati se.

Osobna se njeguje kroz molitvu dijaloga i druženja s Isusom Kristom u Duhu Svetom.

Prvenstveno, u osobnoj molitvi gradi se temeljno povjerenje u Božju prisutnost, i predanje sebe i svega, Njegovu očinskom vodstvu. Važno je da kod buđenja prva misao bude Bog. Taj dan sa svime što nosi, predati u Očeve ruke, da on sve vodi po svojoj svetoj Volji.

S tim predanjem, sviješću i smirenošću, planirati i prihvaćati dnevne situacije.

Osobna molitva preko dana izriče se s jednim zazivom dana. Po nadahnuću Duha, npr: Daj mi ljubavi Bože moj. Tvoj mir da donesem...

U počecima intenzivnijeg molitvenog nastojanja, dobro je šaptati molitveni zaziv. Malo po malo on postane uzdah, disanje duše. Stječe se vježbom ponavljanja i prisutnosti duha.

U Zdencu, euharistijsko klanjanje, drugi je kamen temeljac za rast u osobnom odnosu s Bogom, koji je postao Kruhom života. U klanjanju Misionari Milosrđa pretvaraju se u Isusa, koji je došao s neba za život svijeta. Biti pred Presvetim, gledati ga licem u Lice. Vježbati se u šutnji svih sjetila, misli i osjećaja.

Njegovati svijest da me Isus iz posvećene Hostije s ljubavlju gleda i Njegov pogled prodire poput sunca u sve predjele moje nutrine, koja je splet moje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Predajem se njegovu pogledu.

Zdenac je povezan venama sveukupne molitve koju smo uzeli po preporuci Crkve i usvojili je za našu dnevnu hranu Bogom. Imamo raspored molitve koji nam omogućuje jedinstvo na način da u svem molitvenom bogoslužju sudjeluju svi Zdenčani i koji su vezani za Zdenac.

Zajednička molitva Zdenca je liturgijska, tj. koju Crkva preporuča. To su: sv. Misa, Božanski časoslov, zajednička klanjanja.

Ispovijed jednom mjesečno i duhovno vodstvo velika su pomoć na molitvenom putu.

Pobožnosti koje Crkva njeguje i promiče: Gospina krunica (sva četiri otajstva), zlatna krunica, devetnica sv. Mariji Krucifiksi.

Čitanje Biblije i drugih pobožnih tekstova, posebno životopisi svetaca, jako su korisni u davanju primjera i poticanju na molitvu.

Projekt Misionar Milosrđa

Biblijska razmatranja

 • 28. lipnja 2019.

  Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14

  10kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 11Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. 12Nije na nebesima da bi rekao: 'Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 13Nije ni preko mora da bi mogao reći: 'Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 14Jer, Riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš.

  Pripjevni psalam: Ps 69, 14.17.30-31.33-34.36ab.37

  14No tebi se molim, Jahve,
  u vrijeme milosti, Bože
  po velikoj dobroti svojoj ti me usliši
  po svojoj vjernoj pomoći!
  17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja,
  po velikom milosrđu pogledaj na me!

  30A ja sam jadnik i bolnik -
  nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože!
  31Božje ću ime hvaliti popijevkom,
  hvalit ću ga zahvalnicom.

  33Gledajte, ubogi, i radujte se, 
  nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
  34Jer siromahe Jahve čuje,
  on ne prezire sužanja svojih.

  36Jer Bog će spasiti Sion
  - on će sagradit' gradove Judine -
  tu će oni stanovat', imati baštinu.
  37Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
  prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

  Drugo čitanje: Kol 1, 15-20

  15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. 16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17on je prije svega i sve stoji u njemu. 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

  Evanđelje: Lk 10, 25-37

  25I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?" 26A on mu reče: "U Zakonu što piše? Kako čitaš?" 27Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" 28Reče mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš." 29Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: "A tko je moj bližnji?" 30Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. 31Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. 32A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. 33Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se 34pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. 35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: 'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.'" 36"Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" 37On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!"

  Za duhovni rast Zdenčana

  Osnovna misao današnjeg evanđelja je kršćanska ljubav: ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je temeljni zakon Kristov. Ljubav prema Bogu, mjeri se ljubavlju prema čovjeku. Isus to prikazuje u prispodobi o milosrdnom Samaritancu. Isus ovakvim govorom dolazi do čovjeka, do njegovih misli i osjećaja, do njegova razumijevanja. Budi emocije, bistri savjest, potiče na razmišljanje, pokreče ustaljenost, izaziva opredjeljenje i dobiva ispravan odgovor.

  Ovo evanđelje je poslanje, misija Zdenca, po uzoru na Isusa iz Nazareta, pomagati čovjeku, činiti ga sretnim.

  Isus nas pita «tko je moj bližnji»? Komu sam ja bližnji. Tko od mene očekuje pomoć? Tko mene treba i tko će ostati bespomoćan ako mu ja ne pomognem?

  Svakome od nas Isus upućuje riječi: «Idi pa i ti čini tako!» Svatko onaj tko se zanima za život vječni, za konačni cilj ljudskog postojanja, ne može zanemarivati bližnje i ne poznavati bližnje. Moj bližnji je svatko tko treba moju pomoć.

  Često propisane dužnosti nalaze se iznad srca i ljudskosti.

  On kaže: svaki čovjek ima moć biti ili postati drugome bližnji. Ne postoje granice. Sve ovisi samo o tome koliko je srce svakoga od nas tankoćutno i pozorno. Zapažamo li tuđu nevolju i jesmo li spremni priskočiti u pomoć, samo tako ispunjavamo volju Božju i nalazimo se na putu koji vodi u život.

  Spašavanjem čovjeka najbliži smo Bogu. Slični smo Isusu, a sličnošću s Isusom usrećujemo drugoga. Kaže nam: «Idi pa i ti čini tako! , odgovor za pravilno življenje i život vječni.

  Želimo da naš Zdenac bude prepoznatljiv po snažnom svjedočenju jedinstva između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
  Objavljeno u Godina C

Duhovne priče

Svjedočanstva iz misija

 • Meni je drago što mogu surađivati s udrugom Zdenac, i tako na ovaj način mogu biti bliže djeci i mladima koji imaju puno veće ili drukčije potrebe od naših. To su djeca i mladi kojima fali ljubavi, nježnosti, razumijevanja...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.