Biblijska razmatranja
Petak, 01.06.2012. 14:10

Presveto Trojstvo - 3. lipnja 2012.

Prvo čitanje: Pnz 4,32-34.39-40

4  32Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? 33Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? 34Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu? 39Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga nema. 40Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek.”

Pripjevni psalam: Ps 33,4-9.18-22

33  4Jer prava je riječ Jahvina
i vjernost su sva djela njegova.
5On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Jahvine.

6Jahvinom su riječju nebesa sazdana
i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
7Vodu morsku on sabire kao u mješinu
i bezdane stavlja u spremišta.

8Zemlja sva neka pred Jahvom strepi,
neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
9Jer on reče - i sve postade,
naredi - i sve se stvori.

18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

20Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
21Srce nam se u njemu raduje,
u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
22Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!

Drugo čitanje: Rim 8,14-17

8  14Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 15Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! Oče!" 16Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; 17ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Evanđelje: Mt 28,16-20

2816Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. 17Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. 18Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! 19Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 20i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Glavni tekst koji je nadahnuo osnutak i poslanje Zdenca milosrđa jest današnje evanđelje. Prije svojeg konačnog povratka Ocu da sjedne s desne njegove u nebu, Isus sažima u dvije rečenice zadaću učenika koja je nastavak Njegova djelovanja na zemlji: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Ove riječi upućene su učenicima, koji su u njegovoj školi proveli rame uz rame sa njim pune tri godine. Nikada se nisu odvajali. Učili su gledajući, učili su slušajući, učili su čineći ono što im je zadavao. Sjetimo se kad ih je poslao dva po dva da pripreme narod po selima za Njegov dolazak. Riječi poslanja «učinite mojim učenicima sve narode» podrazumijevaju trogodišnji program s Isusom kojega su učenici prošli. Njegova nauka prvenstveno sadrži učenje sinovskog odnosa prema nebeskom Ocu, odnosa bezuvjetne ljubavi koji je prožet Duhom Svetim i ne podliježe kriterijima ljudskog racionalno-emotivnog odnošenja. Ne trebamo ništa izmišljati niti se mučiti kako ugoditi Bogu. Za svaku unutarnju i vanjsku situaciju vidjeti kako se Isus ponašao, što je činio, što govorio, i kako se predavao Volji nebeskog Oca u redovnim i izvanrednim prilikama.

Kako se odnosio prema ljudima, prema «velikima» koji su bili na vlasti, kako se odnosio prema slabima tijelom i duhom, kako se odnosio prema prosječnima, prema svojima, prema sunarodnjacima i prema strancima.

Ovdje izričito traži od svojih učenika da idu svim narodima i da ih učine Njegovim učenicima. Veliko je povjerenje koje im daje i velika je zadaća koju traži. Zato ih je izabrao, odgojio i zato im daje iste ovlasti koje je On primio od svog Oca da snagom Duha Svetoga učini sve narode sinovima Božjim, svojim subaštinicima.

Ove riječi za svakog člana Zdenca su osobno i zajedničko poslanje i zadaća.

Staviti se tebi Isuse na raspolaganje, to želimo i to činimo. Ne obaziri se Isuse na naše «ali», «ako», «kad bi», «da bi» . Ustraj s nama u svojem pozivu i svojoj strpljivosti radi našeg sporog učenja i još sporijeg stavljanja Tebi na raspolaganje. Ne ostavljaj nas same. Naša mudrovanja su zemaljska i naše isprike su egocentrične. Tvoji smo. Preplavi naše ljudske granice svijetlom i ljubavlju Duha Svetoga koji izlazi od Tebe i Oca. Mi smo Tvoji, ti nastavi svoju prisutnost u drugim narodima i zemljama po nama tvojim Zdenčanima.

s. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Dj 2,1-11

2 1Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. 3I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. 4Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. 5A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. 6Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. 7Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: "Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? 8Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? 9Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, 11Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja."

Pripjevni psalam: Ps 104,1.24.29-31.34

104 1Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja,
Jahve, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom, 

24Kako su brojna tvoja djela, o Jahve!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.

29Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže;
ako dah im oduzmeš,
ugibaju i opet se u prah vraćaju.

30Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

31Neka dovijeka traje slava Jahvina:
nek` se raduje Jahve u djelima svojim!

34Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Jahvi. 

Drugo čitanje: 1 Kor 12,3-7.12-13

12 3Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom. 4Različiti su dari, a isti Duh; 5i različite službe, a isti Gospodin; 6i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. 7A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 12Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. 13Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Evanđelje: Iv 20,19-23

20 19I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama!" 20To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. 21Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." 22To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. 23Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im."

ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi Božanski Duše!
Ispuni nas svojom svetom ljubavlju,
otkloni od nas
sve ono što nije od Boga,
kako bi naša srca,
puna božanske ljubavi,
radila na slavu Božju
i u svemu uzmogla tražiti Božju volju.
Duše Sveti, uđi u nas
puninom svojih darova,
učini da naše duše
vodi bezuvjetna ljubav:
tvoje milosrđe.
Amen.

(sv. Marija Krucifiksa di Rosa)

Prvo čitanje: Dj 1,15-17.20-26

1 15U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša - i reče: 16"Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. 17A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. 20Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi! 21Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus - 22počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. 23I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. 24Onda se pomoliše: "Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao 25da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto." 26Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

Pripjevni psalam: Ps 103,1-2.11-12.19-20

103 1Davidov. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo! 2Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova: 11Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. 12Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. 19Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća. 20Blagoslivljajte Jahvu, svi anđeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni riječi njegovoj!

Drugo čitanje: 1 Iv 4,11-16

4 11Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 12Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. 13Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. 14I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. 15Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Evanđelje: Iv 17,11-19

17 11Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. 12Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. 13A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. 14Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. 15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. 16Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. 17Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. 18Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. 19I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.

Projekt Misionar Milosrđa

BIBLIJSKA RAZMATRANJA

 • 24. nedjelja kroz godinu
  Današnja čitanja pozivaju nas i dopuštaju nam da gledamo u Božje srce. Bog nam dopušta da ga se kroz molitvu i vapaje dodirne i obratimo mu se. Isus nam pokazuje svoga Boga koji se obraća i traži izgubljenog sina, ide mu u susret i grli ga. Je li to i moja slika Boga? Je li moj Bog, Bog koji spašava, koji grli i ljubi?
  u Godina C

DUHOVNE PRIČE

 • Što je rekao Gandhi
  Što je rekao Gandhi

  Ja imam samo tri neprijatelja. Moj omiljeni neprijatelj, onaj kojega je najlakše privoljeti dobru, jest Velika Britanija. Moj drugi neprijatelj, indijski narod, daleko je opasniji protivnik. Ali moj je najstrašniji neprijatelj...

  u Duhovne priče

SVJEDOČANSTVA IZ MISIJA

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}