„Kada se trpljenje obruši na naš život, valja ga prihvatiti s osmijehom. To je najveći Božji dar: imati hrabrosti s osmijehom prihvatiti sve što nam on šalje i što traži od nas.“ Majka Terezija

Godina C

Prvo čitanje: Sef 3,14-18

3  14Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! 15Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! 16U onaj dan reći će se Jeruzalemu: “Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! 17Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno 18kao u dan svečani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu.

Pripjevni psalam: Iz 12,2-6

12  2Evo, Bog je spasenje moje,
 uzdam se, ne bojim se više,
 jer je Jahve snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.

3I s radošću ćete crpsti vodu
 iz izvora spasenja.
 4Reći ćete u dan onaj:
Hvalite Jahvu prizivajte ime njegovo!
 Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

5Pjevajte Jahvi, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
6Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Drugo čitanje: Fil 4,4-7

4  4Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 5Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! 6Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. 7I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Evanđelje: Lk 3,10-18

3  10Pitalo ga mnoštvo: "Što nam je dakle činiti?" 11On im odgovaraše: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako." 12Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: "Učitelju, što nam je činiti?" 13Reče im: "Ne utjerujte više nego što vam je određeno." 14Pitahu ga i vojnici: "A nama, što je nama činiti?" I reče im: "Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom." 15Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. 16Zato im Ivan svima reče: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim." 18I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Što se više bliži Božić sve su ushićenija misna čitanja.

Stalno upirem pogled u obrnuti smjer čitanja i promatranja: evanđelje, druga poslanica, prva poslanica i na kraju pjesma psalma.

Uživimo se u prizor ovog evanđelja: Ivan Krstitelj na rijeci Jordanu, blizu judejske pustinje, poznat kao veliki isposnik, prorok i učitelj, oglasio da je vrijeme pri kraju i da je zadnji čas za učiniti zaokret od grešnog života k Bogu, kako bi izbjegli Božji gnjev i kaznu.

Narod je zabrinut, tjeskoban za svoje spasenje. Svjestan je svoje udaljenosti od Boga i njegovih zakona. Ne pronalazeći odgovora kod učitelja Tore, hrle Ivanu Krstitelju s jednim jednostavnim i bitnim pitanjem: „Što nam je činiti?“

To je zajedničko pitanje svih, mnoštva.

Pitanje na osobnoj razini.

Na to pitanje  Ivan odgovara: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako."

Tu su izrečene najosnovnije ljudske potrebe. Radi se o goloj egzistenciji i dostojanstvu čovjeka: hrana i odjeća. Također o jednakosti među susjedima. Ne kaže daj mu svoju staru haljinu niti hranu koja ti je ostala od jučer. Dvije haljine koje su ti jednako drage  i hranu koju si pripremio za sebe i svoju obitelj.

Ovo je krasan poticaj i potvrda svim kršćanima koji u Božićno vrijeme odvajaju od svojih dobara i  u svojim bližnjima obdaruju Isusa. Vrijeme je velike ekonomske krize, mnogi nemaju za grijanje, za režije, za hranu, za toplu zimsku obuću i odjeću.

Kupiti nekome božićno drvce, pozvati nekog samca na božićni ručak. Duh Sveti će nam šapnuti što ćemo i kako ugostiti malog Isusa koji se krije u siromahu ,bilo duhovnom ili materijalnom.

Carinici i vojnici pitali su Ivana Krstitelja što im je činiti u njihovom poslu da ih Bog spasi. Ivan im je skrenuo pažnju da se drže propisa zakona koji im nalaže do koje mjere i na koji način se trebaju odnositi prema poreznim obveznicima  i građanima. Biti pravedni,  je osnova jednakosti i sigurnosti među građanima, socijalna pravda.  Na pravednosti i ispravnom obavljanju državnih službi počiva pravna  država,  koja ima perspektivu razvoja gdje je svatko ima život u punini po mjeri čovjeka.

Naše nastojanje u solidarnosti je preduvjet-priprema da nas Isus krsti Duhom Svetim i ognjem. Uvijek iznova, čisteći našu nutrinu od mrtvih djela koja smo učinili s nekom ljudskom računicom, slikovito „pljevom“ koja ne ide u Isusove žitnice.

Iz poslanice Filipljanima ističem:Blagost vaša neka je znana svim ljudima!“

Isuse blaga i ponizna srca učini srce moje po srcu svome.

U blagosti i samozataji obdarimo naše bližnje Isusom koji po nama i našim dobrima rješava životne tjeskobe onih koji su nam u kući, susjedstvu, misijama, koji su nam neprijatelji.

Ekstra VELIKI dar Isusu bit će kada ga obdarimo konkretnim darom u osobi koja nam je nanijela neku nepravdu.

Zdrenčani razveselimo Isusa svatko pojedinačno darivajući ga u osobama koje ljudski ne zaslužuju dara. Kroz nas Isus će se začeti u njima krstom Duha Svetoga i ognja njegova.

U ozračju iščekivanja i bdijenja razmišljajući i moleći za oči vjere meditirajmo nad prvim čitanjem. Ugradimo svoje sinovstvo, Crkvu, ime Zdenca u ove stihove:

Klikći od radosti, Kćeri /Sine Crkve,
viči od veselja, Zdenče Milosrđa! Veseli se
i raduj se iz sveg srca, Kćeri/Sine Pokreta Misionara Milosrđa.

Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Sjedinjeni u postu, molitvi i djelima milosrđa skupa hodočastimo u susret  malom Isusu.

S ljubavlju,

S.  Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: Bar 5,1-9

5  1Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, 2ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga; 3jer Bog hoće pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom 4i zasvagda ti hoće dati ime: `Mir pravednosti` i `Slava bogoljubnosti`. 5Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru, od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć` se što ih se spomenuo Bog. 6Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. 7I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek` se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. 8A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi; 9jer Bog će voditi Izraela u radosti, u svjetlu njegove slave, prateć` ga milosrđem svojim i pravednošću.”

Pripjevni psalam: Ps 126,1-6

126  1Hodočasnička pjesma.
Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je k`o da snivamo.

2Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo:
“Velika im djela Jahve učini!”

3Velika nam djela učini Jahve:
opet smo radosni!
4Vrati, o Jahve, sužnjeve naše
 k`o potoke negepske!

5Oni koji siju u suzama,
 žanju u pjesmi.
6Išli su plačući noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje: Fil 1,4-6.8-11

1  4Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim 5zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada - 6uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. 8Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 9I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju 10te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, 11puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.

Evanđelje: Lk 3,1-6

3  1Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, 2za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. 3On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha 4kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 5Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! 6svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Druga nedjelja Došašća svojim čitanjima nas poziva da se pripremimo za Gospodinov dolazak. Bog je progovorio u pustinji Ivanu, sinu Zaharijinu i time ga pozvao u proročku službu. Bog ga zove da propovijeda krštenje u znak obraćenja za oproštenje grijeha, da pripravlja židovski narod na nešto novo. Poziv dolazi u vrijeme kada su šestorica vladara vladali onim krajem i onim svijetom. To su okrutni, praznovjerni ,povodljivi i sumnjičavi vladari  koji su ugnjetavali narod. Vrijeme u kojem su veliki svećenici Ana i Kajfa, bili poznati po svojoj pohlepi za čašću. U tom i takvom  svijetu svaki pojedinac i svi narodi mogu doživjeti spasenje Božje. To možemo i mi danas, ako se s radošću otvorimo Bogu koji nas spašava po Kristu.

Poslušajmo-Glas viče u pustinji: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.“

Pojam pustinje je važan kao geografsko područje i kao mjesto, ozračje za susret s Bogom. Izraelci su pri izlasku iz egipatskog ropstva morali kroz Sinajsku pustinju ući u Obećanu zemlju.  Ilija se u pustinji obnovio u proročkom zvanju. Pojedinci i grupe su se povlačile u Judejsku pustinju na post, molitvu da bi produbili ovisnosti o Bogu. Bog je Ivanu u pustinji progovorio.

Pronađimo i otiđimo i mi  u svoju pustinju, svjesni da nam je potrebno obraćenje. Priznajmo svoju grešnost, otvorimo se Bogu kako bi se u nama poravnale staze, snizili brjegovi, izravnali putovi i ispunile doline.

Očistimo svoje srce i dušu, priznajmo svoju krhkost i nastavimo životno putovanje čvrsto oslonjeni na Boga.

Ispunimo se  nadom i radošću i prihvatimo spasenje koje nam Bog nudi. Postanimo suvremenici one stvarnosti na koju nas Bog poziva po Ivanu Krstitelju: „Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.“

Dragi Zdenčani, Bog očekuje našu suradnju u ostvarenju njegova Kraljevstva koje je započelo s Isusom. Pozvani smo da živimo istinu Evanđelja, kako bismo bili glasnici Istine i svjedoci Svijetla u tami vremena u kojem živimo. Znam da se ne osjećamo dostojnima niti spremnima za to veliko djelo, na koje smo pozvani, ali Isus nas treba. Ako se odvažimo predati i staviti u službu Kristovu, onda će se u nama očitovati slava Gospodnja i u nama će se proslaviti Krist.

Nadam se da svi želimo da budemo oni preko kojih će svaki čovjek vidjeti spasenje Božje. Zbog toga s velikom željom i velikodušnošću dajmo Isusu cijelo svoje biće, svoje sposobnosti, svoje srce i svu svoju volju.

Blaženka

Prvo čitanje: Jr 33,14-16

33  14“Evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: 15U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici. 16U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: `Jahve, Pravda naša.`

Pripjevni psalam: Ps 25,4-5.8-10.14

25  4Pokaži mi, Jahve, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
 5Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

8Jahve je sama dobrota i pravednost:
 grešnike on na put privodi.
 9On ponizne u pravdi vodi
 i uči malene putu svome.

10Sve su staze Jahvine istina
i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise.
14Prisan je Jahve s onima koji ga se boje
 i Savez svoj objavljuje njima.

Drugo čitanje: 1 Sol 3,12-4,2

3  12Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. 13Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

4  1Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! 2Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

Evanđelje: Lk 21,25-28.34-36

21  25"I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. 26Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. 27Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. 28Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." 34"Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan 35jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji." 36"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prva nedjelja Došašća-IŠČEKIVANJA. Intenzivna priprava-čišćenje duše i tijela.

„Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji."

Krepost UMJERENOSTI  u svemu pa i životnim brigama osposobljava dušu i tijelo za  BUDNOST u svrhu bdijenja te iščekivanju Isusa koji dolazi na skriven način, kada mu se najmanje nadamo, u obliku koji nema odsjaja božanske moći.

Savjet  za održati se budnim je stalna sjedinjenost uma i srca s Bogom po molitvi ponavljanja koju nam riječ Božja predlaže:

„Pokaži mi, Jahve, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda. „

Mise zornice prožimaju cijeli dan. Vrijeme kada smo pažnjom usmjereni na sve detalje i doživljaje naše duše u dnevnim okolnostima obaveza i planova. U  Došašću  dodatno činimo fine detalje kako bi se Isus rodio u drugim dušama, dalekim i onima koje imaju „izgled“ betlehemske štale, životinjskog smještaja. Vrijeme je nove evangelizacije s novim žarom brige za duše naših bližnjih.

Drugo čitanje iz Solunjana  nekako se posebno doima  Misionara Milosrđa (ne samo njih).

Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima RASLI I OBILOVALI ljubavlju kakva je i naša prema vama.“

Ovo je POZIVNICA od svetog Pavla za nas u ovoj pripremi za Božić. Uzeli smo za vježbu „tajnog prijatelja“ u novim biblijskim grupama. To su konkretna djela ljubavi  prema jednoj osobi u grupi: da za nju molimo Zlatnu krunicu , da joj priredimo neko malo iznenađenje s puno srca.

Ovo je prijedlog za svih nas u Zdencu da ove dane do Božića obilujemo lijepim djelima milosrđa prema osobama koje su u Zdencu. Prvenstveno da svaku svetu Misu, zornicu ili nedjeljnu,  na oltar stavimo sva lica iz Zdenca, da ih Gospodin obasja SVOJIM LICEM i da im dadne svoj IZGLED I OKUS EUHARISTIJSKOG KRUHA.

Postavši posvećeni Isusov kruh nahranimo svaki dan glad i žeđ barem jednog Zdenčanina. Duh će nam nadahnuti ime i način. Odaberimo one koje najmanje kontaktiramo. Kad to budemo činili vjerujmo da je Isus u tom bratu i sestri.

Tako ćemo se osobno odazvati Pavlovoj pozivnici da rastemo i obilujemo ljubavlju između sebe.

Nemojmo stati samo na Zdenčanima. Radimo to sa svojim ukućanima i kolegama na poslu ili fakultetu. Čineći ovo,  Jeremijino proroštvo iz prvog čitanja bit će ispunjeno ove godine, za ovaj Božić.

U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: `Jahve, Pravda naša.`

Jeruzalem označava svaku osobu i zajednicu koja u djela provodi što Isus traži u današnjem evanđelju i Pavao u svojoj POZIVNICI.

Svim Zdenčanima i prijateljima Zdenca molim od Gospodina ustrajnost i ljubav u pripremi za već započeto dolaženje velikog Boga u malim prilikama.

S ljubavlju,

S. Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Stranica 10 od 10
Projekt Misionar Milosrđa

Biblijska razmatranja

 • 28. lipnja 2019.

  Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14

  10kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 11Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. 12Nije na nebesima da bi rekao: 'Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 13Nije ni preko mora da bi mogao reći: 'Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 14Jer, Riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš.

  Pripjevni psalam: Ps 69, 14.17.30-31.33-34.36ab.37

  14No tebi se molim, Jahve,
  u vrijeme milosti, Bože
  po velikoj dobroti svojoj ti me usliši
  po svojoj vjernoj pomoći!
  17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja,
  po velikom milosrđu pogledaj na me!

  30A ja sam jadnik i bolnik -
  nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože!
  31Božje ću ime hvaliti popijevkom,
  hvalit ću ga zahvalnicom.

  33Gledajte, ubogi, i radujte se, 
  nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
  34Jer siromahe Jahve čuje,
  on ne prezire sužanja svojih.

  36Jer Bog će spasiti Sion
  - on će sagradit' gradove Judine -
  tu će oni stanovat', imati baštinu.
  37Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
  prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

  Drugo čitanje: Kol 1, 15-20

  15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. 16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17on je prije svega i sve stoji u njemu. 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

  Evanđelje: Lk 10, 25-37

  25I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?" 26A on mu reče: "U Zakonu što piše? Kako čitaš?" 27Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" 28Reče mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš." 29Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: "A tko je moj bližnji?" 30Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. 31Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. 32A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. 33Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se 34pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. 35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: 'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.'" 36"Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" 37On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!"

  Za duhovni rast Zdenčana

  Osnovna misao današnjeg evanđelja je kršćanska ljubav: ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je temeljni zakon Kristov. Ljubav prema Bogu, mjeri se ljubavlju prema čovjeku. Isus to prikazuje u prispodobi o milosrdnom Samaritancu. Isus ovakvim govorom dolazi do čovjeka, do njegovih misli i osjećaja, do njegova razumijevanja. Budi emocije, bistri savjest, potiče na razmišljanje, pokreče ustaljenost, izaziva opredjeljenje i dobiva ispravan odgovor.

  Ovo evanđelje je poslanje, misija Zdenca, po uzoru na Isusa iz Nazareta, pomagati čovjeku, činiti ga sretnim.

  Isus nas pita «tko je moj bližnji»? Komu sam ja bližnji. Tko od mene očekuje pomoć? Tko mene treba i tko će ostati bespomoćan ako mu ja ne pomognem?

  Svakome od nas Isus upućuje riječi: «Idi pa i ti čini tako!» Svatko onaj tko se zanima za život vječni, za konačni cilj ljudskog postojanja, ne može zanemarivati bližnje i ne poznavati bližnje. Moj bližnji je svatko tko treba moju pomoć.

  Često propisane dužnosti nalaze se iznad srca i ljudskosti.

  On kaže: svaki čovjek ima moć biti ili postati drugome bližnji. Ne postoje granice. Sve ovisi samo o tome koliko je srce svakoga od nas tankoćutno i pozorno. Zapažamo li tuđu nevolju i jesmo li spremni priskočiti u pomoć, samo tako ispunjavamo volju Božju i nalazimo se na putu koji vodi u život.

  Spašavanjem čovjeka najbliži smo Bogu. Slični smo Isusu, a sličnošću s Isusom usrećujemo drugoga. Kaže nam: «Idi pa i ti čini tako! , odgovor za pravilno življenje i život vječni.

  Želimo da naš Zdenac bude prepoznatljiv po snažnom svjedočenju jedinstva između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
  Objavljeno u Godina C

Duhovne priče

 • Vodonoša je imao dva velika keramička vrča. Nosio ih je na ramenima okačene na krajevima dugog štapa. Jedan vrč je imao pukotinu, dok je drugi bio čitav i uvijek je uspijevao prenijeti istu količinu vode...

  Objavljeno u Duhovne priče

Svjedočanstva iz misija

 • Svako jutro već od 6:30 kolone dječice u plavobijelim uniformama slijevaju se u škole. Đaci dolaze u školu ranom zorom kako bi prije početka nastave zalili školski vrt i počistili dvorište. Nastava počinje u...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.