„Kada se trpljenje obruši na naš život, valja ga prihvatiti s osmijehom. To je najveći Božji dar: imati hrabrosti s osmijehom prihvatiti sve što nam on šalje i što traži od nas.“ Majka Terezija

Poziv i poslanje

U nizu mjesečnih predavanja fra Domagoja Runje, koji se u Zdencu održavaju već 5. godinu za redom, u četvrtak 18.04. slušali smo nastavak predavanja iz Knjige Izlaska. Prisjetili smo se prošlog susreta i predavanja o Mojsiju. Nakon što smo se upoznali sa njegovih prvih 80 godina nastavljamo sa najvažnijim dijelom njegovog života.

Mojsijevo poslanje započinje s događajem gorućeg grma. Pasući ovce svog tasta u pustari, na brdu Horeb (Sinaj), ukazao mu se anđeo Gospodnji u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. Izraz anđeo Gospodnji predstavlja nam samog Boga, upotrijebljen je kako bi se izrazila Božja transcendencija: Bog se ne objavljuje u cjelini, nego u količini koju Mojsije (čovjek općenito) može podnijeti. Bog je Mojsija gledao licem u lice, ne obrnuto. Promotrili smo Mojsija u tom trenutku kad mu se Bog objavljuje. Jedan sasvim običan čovjek, ne baš uspješan, nije glava obitelji, čak je i u podređenom položaju, sluga svog tasta. Bog uvijek za proroke, svoje izabranike, bira obične ljude.

Mojsije promatra čudan prizor: grm sav u plamenu, a ne izgara, i pita se zašto? Tu se otkriva nova Mojsijeva karakteristika-otvorenost, znatiželja. Razmatrajući našu vjeru, na pitanje ŠTO vjerujem, lako je odgovoriti. Čitajući Katekizam, Bibliju i ostale duhovne sadržaje možemo svoje znanje o vjeri usavršiti do najviše razine, ali pitanje ZAŠTO vjerujem, mnogo je važnije. Potrebno je dati obrazloženje svoje vjere.

Jean-Luis Ska, belgijski isusovac, daje nam dvije usporedbe Mojsija i njegove znatiželje. U prvoj, Mojsija uspoređuje sa djetetom: pokazuje dječju otvorenost, ono uvijek postavlja pitanje zašto, propitkuje i najobičnije stvari i situacije. Ovdje se autor osvrće na Isusove riječi: „Zaista, zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.“

Mojsije se uspoređuje i sa Isaacom Newtonom i anegdotom o jabuci. Isaac postavlja pitanje: „Zašto jabuka pada sa stabla?“ To banalno pitanje dovelo je do otkrića zakona gravitacije, i postavilo temelj za mnoga kompleksnija pitanja.

Mojsije prilazi gorućem grmu,  riskira da ga vatra zahvati, da ga opeče, ali unatoč tome sve okolnosti podređuje traženju odgovora na pitanje zašto grm ne sagorijeva. Kada Bog vidi da se Mojsije uputio prema grmu, odmah ga zove, ne čeka da dođe na lice mjesta. Onome tko traži odgovore na svoja pitanja, tko krene u „potragu“ za odgovorima, već u prvim koracima Bog se očituje u svojoj milosti. Bitno je krenuti, napraviti prvi korak.

Bog zaziva Mojsija dva puta, budući da Ga on ne poznaje, nema osobno iskustvo sa Bogom. I u drugim primjerima iz Biblije Bog zaziva dva puta one koji Ga još nisu upoznali: u Djelima apostolskim Isus se obraća Pavlu: „Savle, Savle, zašto me progoniš?“ Pavao odgovara: “Tko si, Gospodine?“. U obraćanju Ananiji zaziva ga jednom: „Ananija!“, on odgovara: „Evo me , Gospodine“. Zazivajući ga dvaput, Bog Mojsija i opominje. Poziva ga da promijeni život koji do tog trenutka nije išao pravim putem. Mojsije se mora promijeniti u svom moralnom životu i ta promjena je najteža, teža od samog poslanja.

Mojsije se također poziva na skromnost. U prvom zazivu, on je čovjek koji dosad nije čuo Božji glas, dok u drugom već ima to iskustvo. Riječ je o istom Mojsiju, koji nije isti jer ima novo iskustvo. A opet, to je ista osoba, jer ga taj susret sa Bogom nije automatski promijenio. Osoba koja doživi viđenje, susret s Bogom, Isusom, Gospom,…ne postaje tim činom svetac. Taj događaj osobu može potaknuti na promjenu na bolje, ali isto tako osoba se može uzoholiti i misliti da je bolja od ostalih. Zbog toga Bog Mojsija poziva na skromnost.

Nakon što čuje Glas Božji, Mojsije zaklanja svoje lice. Bojao se Boga gledati, jer nitko ne može vidjeti Boga i na životu ostati. On se ljudima očituje kroz određene znakove. Bog se predstavlja Mojsiju kao Bog otaca: Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog koji prati čitavu povijest naroda. Važna je činjenica da se Bog identificira sa svojim narodom, prati ih, blizak im je; Bog koji vidi, čuje, zna (jade, muke, tugu). Bog je sišao među narod, no On ne silazi osobno, na neki misteriozan način, već preko Mojsija. Bog uvijek silazi preko čovjeka, a posljednjim njegovim silaskom u čovjeku Isusu Kristu u potpunosti je dovršena punina silaska. Bog ne može sići na bolji i potpuniji način od toga.

Bog šalje Mojsija da izbavi svoj narod, no on se opire: „Tko sam ja…?“ Njegovo prvo opiranje je logično i tipično za sve biblijske pozive. I sama Gospa se isprva opire: „A kako će to biti kad ja muža na poznajem?“ Ta opiranja potvrđuju autentičnost poziva; nije Mojsije sam sebe odabrao, nego je odabran. Da nema opiranja, u ovom poslanju prevladao bi ljudski element. Čovjek ima slobodu reći da ili ne, ali ne odabire on da je pozvan, a unutarnja opiranja potvrđuju da je riječ o autentičnosti.

Bog ohrabruje Mojsija i daje mu obećanje da će biti s njim cijelo vrijeme, on samo treba biti sredstvo u rukama Božjim. No Mojsije se opire i drugi put: „A tko si ti, što ću im reći?“ Bog i na ovo opiranje odgovara mirno: “Ja sam koji jesam“. Bog se definira glagolom biti; koji bijaše i koji dolazi. On je bitak u punini, prošlost, sadašnjost i budućnost, sve je jedno, zahvaća sve. Bog Mojsiju ne želi otkriti svoje ime, jer je to nešto što Mojsije ne može spoznati.

„Oni će te poslušati.“ Mojsije čak i nakon ovih riječi Božjih sumnja: „Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju me…?“ Izražava svoje nepovjerenje prema Bogu i opire se i po treći put poslanju. Bog i dalje ima strpljenja. Zapovijeda Mojsiju da osim Izraelcima, ode i faraonu. No njemu ne govori izravno svoj plan da će izvesti svoj narod iz ropstva, već ga pita dozvolu za prinos žrtve Bogu. Da li Bog traži od Mojsija da laže faraonu? Ne, Mojsije ne treba lagati, on i faraonu govori istinu; narod će prinijeti žrtvu svom Bogu, ali mu prešućuje “bijeg“ iz ropstva.

Gradnjom  Šatora sastanka zaključen je izlazak iz ropstva, ali ne i ulazak u Obećanu zemlju. Krštenjem smo izašli iz ropstva grijeha, ali još nismo ušli u kraljevstvo Božje…

Bog se objavio kao neizmjerno savršena ljubav Oca , Sina i Duha Svetoga. Zbog toga je važno čitati i istraživati Bibliju, slušati misna čitanja i tražiti Boga u sebi i u bližnjima.

Fra Domagoj nas svojim predavanjima potiče na razmatranje Riječi Božje, jer  svaka rečenica, svaka riječ Biblije je živa, i ako se prepustimo i otvorimo Duhu Svetom, On nam progovara, dotiče i mijenja naša srca.

Budimo otvoreni i znatiželjni kao Mojsije i dopustimo da nas Duh Sveti vodi u svakom našem koraku.

Projekt Misionar Milosrđa

Biblijska razmatranja

 • 28. lipnja 2019.

  Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14

  10kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 11Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. 12Nije na nebesima da bi rekao: 'Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 13Nije ni preko mora da bi mogao reći: 'Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je te nam je objaviti da je vršimo?' 14Jer, Riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš.

  Pripjevni psalam: Ps 69, 14.17.30-31.33-34.36ab.37

  14No tebi se molim, Jahve,
  u vrijeme milosti, Bože
  po velikoj dobroti svojoj ti me usliši
  po svojoj vjernoj pomoći!
  17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja,
  po velikom milosrđu pogledaj na me!

  30A ja sam jadnik i bolnik -
  nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože!
  31Božje ću ime hvaliti popijevkom,
  hvalit ću ga zahvalnicom.

  33Gledajte, ubogi, i radujte se, 
  nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
  34Jer siromahe Jahve čuje,
  on ne prezire sužanja svojih.

  36Jer Bog će spasiti Sion
  - on će sagradit' gradove Judine -
  tu će oni stanovat', imati baštinu.
  37Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
  prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

  Drugo čitanje: Kol 1, 15-20

  15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. 16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17on je prije svega i sve stoji u njemu. 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

  Evanđelje: Lk 10, 25-37

  25I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?" 26A on mu reče: "U Zakonu što piše? Kako čitaš?" 27Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" 28Reče mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš." 29Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: "A tko je moj bližnji?" 30Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. 31Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. 32A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. 33Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se 34pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. 35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: 'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.'" 36"Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" 37On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!"

  Za duhovni rast Zdenčana

  Osnovna misao današnjeg evanđelja je kršćanska ljubav: ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je temeljni zakon Kristov. Ljubav prema Bogu, mjeri se ljubavlju prema čovjeku. Isus to prikazuje u prispodobi o milosrdnom Samaritancu. Isus ovakvim govorom dolazi do čovjeka, do njegovih misli i osjećaja, do njegova razumijevanja. Budi emocije, bistri savjest, potiče na razmišljanje, pokreče ustaljenost, izaziva opredjeljenje i dobiva ispravan odgovor.

  Ovo evanđelje je poslanje, misija Zdenca, po uzoru na Isusa iz Nazareta, pomagati čovjeku, činiti ga sretnim.

  Isus nas pita «tko je moj bližnji»? Komu sam ja bližnji. Tko od mene očekuje pomoć? Tko mene treba i tko će ostati bespomoćan ako mu ja ne pomognem?

  Svakome od nas Isus upućuje riječi: «Idi pa i ti čini tako!» Svatko onaj tko se zanima za život vječni, za konačni cilj ljudskog postojanja, ne može zanemarivati bližnje i ne poznavati bližnje. Moj bližnji je svatko tko treba moju pomoć.

  Često propisane dužnosti nalaze se iznad srca i ljudskosti.

  On kaže: svaki čovjek ima moć biti ili postati drugome bližnji. Ne postoje granice. Sve ovisi samo o tome koliko je srce svakoga od nas tankoćutno i pozorno. Zapažamo li tuđu nevolju i jesmo li spremni priskočiti u pomoć, samo tako ispunjavamo volju Božju i nalazimo se na putu koji vodi u život.

  Spašavanjem čovjeka najbliži smo Bogu. Slični smo Isusu, a sličnošću s Isusom usrećujemo drugoga. Kaže nam: «Idi pa i ti čini tako! , odgovor za pravilno življenje i život vječni.

  Želimo da naš Zdenac bude prepoznatljiv po snažnom svjedočenju jedinstva između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
  Objavljeno u Godina C

Duhovne priče

 • Neki se čovjek stalno osjećao pritisnut tegobama svagdašnjeg života, pa se potužio duhovnom učitelju: - Ne mogu više! Život mi je postao nepodnošljiv! Učitelj je uzeo malo pepela među prste i usuo ga u čašu vode...

  Objavljeno u Duhovne priče

Svjedočanstva iz misija

 • MISIJA TANZANIJA

  Na početku svake misije Zdenca potrebno je napraviti evaluaciju onoga što se radilo kroz proteklu godinu. To uključuje posjete školama u kojima se provodi program kumstava. U nizu obilazaka došao je red na škole koje pohađaju djeca iz plemena Masai.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.